Susanna Cederquist
Ta hela bilden av dyslexi på allvar,
även dyslexistyrkorna!

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

boken_Fri

Dyslexi + styrkor = Sant

I boken Dyslexi + Styrkor = Sant växer en nyanserad bild av Dyslexi fram. Skriften samlar forskning, litteratur och andra röster kring styrkor kopplat till det vi kallar dyslexi.

”Jag älskar din bok Susanna! Den briljanta idéen med lyssningskoderna, tankekartorna som innehållsförteckning och färgerna till kapitelindelning och så klart innehållet! De är en av de få böcker jag velat fortsätta läsa ?? Tack!!”

"Du gör ett fantastiskt arbete och din bok borde ingå som kurslitteratur i lärarutbildningen . "

Blipsay

Blipsay lyssningskoder 

Dyslexi + Styrkor = Sant finnas tillgänglig på flera sätt, såsom ljud, text och även till viss del i bild. Genom ny teknikm vid namn Blipsay Lyssningskoder, kommer du direkt till den inlästa ljudboken från den tryckta texten. Vi har därför valt att kalla formatet ”Multibok”. – Välj ditt sätt!

Mer information om Blipsay Lyssningskoder finner du på Blipsay.se