Susanna Cederquist
Ta hela bilden av dyslexi på allvar,
även dyslexistyrkorna!

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Dyslexi I Skolan

Ny bok om dyslexi och skola

I april 2021 kom Susannas andra bok: Dyslexi i skolan - se hela bilden. Bokens främsta målgrupp är lärare, blivande lärare och skolledare, men även föräldrar och andra intresserade. Syftet är att öka förståelsen för dyslexi i en skolkontext och ge lärare konkreta tips för undervisningen etc. Att också visa på hinder som kan finnas och konsekvenser en textbaserad miljö kan få för elever med dyslexi, liksom vikten av att även dyslexistyrkorna får synas och utvecklas redan i skolan. Boken innehåller förstås även lyssningskoder, så man enkelt kan välja att öronlösa den. Även filmer och visuella överblickar förekommer. "
Boken Fri

Dyslexi + styrkor = Sant

I boken Dyslexi + Styrkor = Sant växer en nyanserad bild av Dyslexi fram. Skriften samlar forskning, litteratur och andra röster kring styrkor kopplat till det vi kallar dyslexi.

”Jag älskar din bok Susanna! Den briljanta idéen med lyssningskoderna, tankekartorna som innehållsförteckning och färgerna till kapitelindelning och så klart innehållet! De är en av de få böcker jag velat fortsätta läsa ?? Tack!!”

"Du gör ett fantastiskt arbete och din bok borde ingå som kurslitteratur i lärarutbildningen . "

Blipsay lyssningskoder 

Dyslexi + Styrkor = Sant finnas tillgänglig på flera sätt, såsom ljud, text och även till viss del i bild. Genom ny teknikm vid namn Blipsay Lyssningskoder, kommer du direkt till den inlästa ljudboken från den tryckta texten. Vi har därför valt att kalla formatet ”Multibok”. – Välj ditt sätt!

Mer information om Blipsay Lyssningskoder finner du på Blipsay.se.