Kurser

Susanna Cederquist är lärare i botten, med påbyggnadskurser inom specialpedagogik och dyslexi. Hon har sedan 15 år tillbaka arbetat med synsätt på dyslexi. Fortbildar, handleder, rådgiver och föreläser under namnet En Bild av Dyslexi. Författare till boken ”Dyslexi + Styrkor = Sant”
– Se hela bilden av dyslexi, inklusive styrkorna! Vi är olika och det är meningen, vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av våra olika kompetenser. Hitta dina sätt!

Dyslexikurs för föräldrar

– Har du barn med dyslexi? Välkommen på kurs!

Föreläsning, samtal och workshop

Målgrupp:

Förälder till barn med dyslexi

Innehåll:

 • Hur kan man förhålla sig till dyslexi?
 • Synsätt, självbild och identitet – vad kan dyslexi innebära?
 • Kan det vi kallar dyslexi även innehålla styrkor? Absolut – lär dig se hela bilden!
 • Tillgänglig text – vad är det?
 • Studieteknik – hur kan man göra?
 • Samtal och reflektion tillsammans med andra

Kursen är digital, så du kan delta varifrån du vill.

Varmt välkommen!

 

Nästa tillfälle:  Mars 2022 

- Begränsat antal platser, först till kvarn!

 

Nyfiken på kursen för föräldrar / vårdnadshavare?

För att få mer information och få möjligheten att säkra din plats:

 

Anmäl ditt intresse här! (eller kontakta mig direkt)

 

 

Sagt om kursen:

"Föräldrakursen..har fått mig att reflektera över och bättre förstå beteenden, händelser och resultat av mitt och mitt barns agerande."

 

"Känns som ett perfekt upplägg – kan verkligen rekommendera kursen till andra!"

 

"Mitt förhållningssätt till dyslexi har förändrats…"

 

"Kursens innehåll kommer absolut komma till användning. Många av tankarna och tipsen är användbara både hemma och i kontakten med skolan."

 

"Har redan rekommenderat denna kurs till andra!!"

 

Citat från utvärderingarna från deltagare i föräldrakurser

–  2018 och 2019

 

Meeting at college . A working multiethnic students group

Högskolestudent

Dyslexikurs / program om dyslexi och studier

Målgrupp:

Studenter med dyslexi vid högskola/universitet.

Innehåll:

– Kan du uppleva stress på grund av all text i studierna?

– Upplever du att det kan vara svårt att hinna med allt?

– Vilka är dina sätt för att nå bra studieresultat?

Hitta dina sätt!

 • Strategier, studieteknik och tillvägagångssätt
 • Tillgänglig text
 • Attityd, förhållningssätt och självbild
 • Dyslexikunskap
 • Styrkor och en bild av dyslexi

 

Arbetsform:

Kursen/programmet sker digitalt i blandad form med individuella inslag, enskilt arbete och tillsammans med andra studenter under Susannas ledning.

Susanna har arbetat med högskolestudenter sedan 2013.

 

Nästa kursstart: September (oktober) 2021

Kontakta Susanna för mer info och intresseanmälan.

 

Mer om Susannas arbete inom högskola:

Susanna arbetar regelbundet med högskolor och denna handledning bekostas vanligtvis av lärosätet som hon anlitas av.

Arbetet med högskolestudenter är en av flera delar i arbetet med högskolor/universitet. Susanna är gästlärare inom lärarutbildning, del av högskolepedagogik, håller fortbildning för lärarna och rådgiver kring strategier för tillgänglig utbildning. Se mer under "föreläsningar" etc.

 

Mer om Susannas arbete inom högskola går att se i klippet från "Jakten på Dyslexin" SVT/UR från 2019

 

Även i filmen från det nationella högskolenätverket INCLUDE:s rikskonferens, där Susanna var en av huvudtalarna 2019.

 

Sagt om kursen:

Kursen har absolut förändrat mitt sätt att arbeta

"Jag tar med mig otroligt mycket från kursen. Framförallt har jag fått kunskap och medel som hjälper mig att lättare kunna genomföra de olika skoluppgifter som tidigare varit mycket svåra. Jag har insett att dyslexi inte är någonting att skämmas för och som faktiskt bara gör mig unik. Kursen har absolut förändrat mitt sätt att arbeta. Jag har fått djupare förståelse för hur jag själv fungerar. Jag skulle helhjärtat rekommendera kursen!"

Student,

 Kungliga musikhögskolan (2021)

Denna kurs har framför allt hjälpt mitt självförtroende

"Jag tar med mig en bredare bild av dyslexi som också innefattar styrkor. Inte bara läs o skrivsvårigheter. Det har varit så lätt att se svagheterna dyslexi innebär. Diagnosen kan ju också ses som ett papper på att man tänker på ett annorlunda sätt, som i flera situationer är fördelaktigt, utanför textens värld. Jag är nöjd med att jag har tagit mig tid att lära mig mer om dyslexi och reflekterat över mig själv och min funktionsvariation.

Kursen har absolut förändrat mitt synsätt på mig själv. Jag har börjat se likhetstecknet mellan en del av mina positiva egenskaper och starka kompetenser och med dyslexi. Jag har tidigare tänk att det är relevant att jag som dyslektiker lägger ner mer tid eftersom jag är långsammare på en del saker. Vilket är en tanke jag börjat ifrågasätta och denna kurs fick mig till att bli tryggare i att det inte är relevant. Denna kurs har framför allt hjälpt mitt självförtroende, hur jag ser på mig själv och hur jag idag ser på samhället, med dess normer kring olika kompetenser osv. Jag kan verkligen rekommendera kursen till alla och jag önskar att jag hade gått den tidigare."

Student,

Göteborgs universitet (2021)

 

Önskar att alla dyslektiker får möjligheten att ta del av den här kursen

"Kursen har förändrat mycket! Har haft svårt att se positiva saker med dyslexi och älskar nu att veta mer om det. Jag har fått förståelse för mitt beteende och kan nu förklara det för andra hur jag fungerar. Önskar att alla dyslektiker får möjligheten att ta del av den här kursen! Stort tack Susanna för ditt jobb för ett bättre samhälle."

Student,

SKH Stockholms Konstnärliga Högskola (2020)

 

Kursen är jätteviktig för att ge studenter med dyslexi en övergripande bild av vad dyslexi på högskolan innebär

"Mycket av det jag kommer att ta med mig från kursen handlar om styrkor och förmågor hos dyslektiker. Jag kommer naturligtvis även ta med mig hjälpredskap som att till exempel läsa med både öron och ögon. Jag har lärt mig en massa saker om dyslexi. Det har också varit skönt att för första gången i livet få vara i ett sammanhang där man ogenerat kan dela sina tankar och erfarenheter kring dyslexi med andra. En viktig del är ju naturligtvis att det finns olika sätt att ta in information, och att så länge rätt information kommer fram så spelar det ingen roll om det är via text eller tal. Jag rekommenderar absolut kursen till andra studenter med dyslexi. Jag tror att den här kursen är jätteviktig för att ge studenter med dyslexi en övergripande bild av vad dyslexi på högskolan innebär och vad man har för rättigheter."

Student,

Kungliga Musikhögskolan (2020)

 

Det skall vara lika lätt för mig som för andra, det handlar bara om olika sätt

"Jag rekommenderar absolut dyslexikursen till andra, våra möten har förändrat både min syn på dyslexi och på mig själv. Den har hjälpt mig så himla mycket och jag har lärt mig ett helt nytt sätt att arbeta på inom mina studier. Det skall vara lika lätt för mig som för andra, det handlar bara om olika sätt”.

Student,

Kungliga Musikhögskolan (2017)

Jag förstår mig själv bättre nu

”Jag förstår mig själv bättre nu och kan idag acceptera mig själv bättre. Jag tar med mig kunskap, tolerans och informationen som jag inte hade innan. Jag är också väldigt nöjd med mötet och ”delandet” med de andra deltagarna!Jag rekommenderar absolut kursen och jag tycker den borde vara en grundkurs, kanske till och med lägre ner i åldrarna."

Student,

Kungliga Musikhögskolan (2020)

Jag saknade kunskapen tidigare

"Jag saknade denna kunskap när jag började studera på universitet och önskar att jag hade vetat om kursens existens tidigare. Samtal och diskussionerna med andra studenter med dyslexi var intressanta och givande. Bra ämnen på de olika modulerna. Jag ser mer till mina styrkor nu och är mer öppen för olika verktyg som kan underlätta i vardagen. Jag skulle rekommenderar denna dyslexikurs till andra studenter. Tack för en bra och givande kurs!"

Student,

Stockholms konstnärliga högskola (2021)

Portrait of an adult male 40 - 45 years old with glasses.

Vuxen i arbetslivet

Dyslexikurs / program:

Dyslexi i arbetsrollen - från tvivel till kontroll och effektivitet

- Förstå din kompetens fullt ut!

 

Målgrupp:

Du är vuxen, arbetar och har dyslexi. Du är nyfiken på att fördjupa dig kring dina kompetenser, dina sätt och varför du fungerar som du gör.

 

Innehåll:

● Attityd, förhållningssätt och självbild

● Styrkor och en bild av dyslexi

● Strategier och tillvägagångssätt

● Tillgänglig text

 

Nästa kursstart: 27 September 2021

Sagt om kursen:

 

Jag har en enorm kompetens i min yrkesroll som helt plötsligt kommit fram

"Jag tar med mig från kursen att jag är så mycket bättre än vad jag tror att jag är. Jag har en enorm kompetens i min yrkesroll som helt plötsligt kommit fram. Man har väl alltid vetat att man har det, men de är så mycket starkare idag…Hjälpmedlen har liksom förändrat mitt sätt att arbeta,  jag har blivit effektivare… Kursen har förändrat mitt sätt att se mig själv. Jag är otroligt tacksam för kursen och för att jag såg detta på Facebook från första början och tänkte - wow - detta är något jag skulle ha behövt. För annars hade jag inte varit där jag är idag, att vara så medveten om mina styrkor och jobba med dem så mycket mer. Jag känner mig asgrym som det är idag efter den här kursen. Och också använda mig av mina kollegor, se vad de har för styrkor och att vi kompletterar varandra på ett bra sätt."

Malin, Trädgårdsingenjör

 

Den har förändrat mina sätt att arbeta på många sätt, fler borde gå den!

"Tack för en fantastisk bra kurs! Jag är verkligen nöjd med allt och tar med mig kunskaper om dyslexi som jag inte visste tidigare. Jag tänker framför allt på styrkorna. Men även mycket annat som t.ex. hjälpmedel. Kursen har förändrat mina sätt att arbeta på många sätt, både hur jag arbetar och med den självsäkerhet som jag nu växt. Jag har förstått att jag duger som jag är. Att jag är så kompetent, både formellt men även med de erfarenheter jag har. Du är duktig på att se alla deltagare och en mycket bra föreläsare. Gör mer reklam för din utbildning, fler borde gå den! Tack!"

Sara, Jurist

 

Nu har alla pusselbitarna fallit på plats

"Kursen var en ahaupplevelse, nu har alla pusselbitarna fallit på plats. Jag är så tacksam och otroligt glad för jag fick denna möjlighet och förstå hur det har påverkat min barndom fram till dagens punkt. Jag är väldigt nöjd med upplägget på kursen, din kunskap och ditt engagemang för sprida kunskap och förståelse för dyslexi. Även vår underbara grupp! Kursen har verkligen förändrat mina sätt att arbeta till det bättre. Även hur jag ser på mig själv och mina kompetenser, jag behöver inte skämmas och gömma mig längre. Tack så hemskt mycket för allt du har hjälpt mig och andra med Susanna, är för evigt tacksam för all din hjälp. Det känns som en stor sten har lossnat ifrån hjärtat och jag har öppnat en helt ny dörr."

Anders, Tjänsteman

 

Det viktigaste jag tar med mig från kursen är att jag fått mer kunskap om dyslexi

"Det viktigaste jag tar med mig från kursen är att jag fått mer kunskap om dyslexi. Jag är nöjd över att jag fått nya verktyg för att ta in kunskap, både i min vardag och mitt yrkesliv. Kursen har förändrat mitt sätt att arbeta, jag har fått ny inspiration till att att ta in kunskap. Kursen har absolut förändrat min syn på mig själv och mina kompetenser. Jag har bättre självkänsla nu efter kursen. Jag tar vara på mina kompetenser på ett annat sätt, ser dem som styrkor."

Elisabeth, Arbetsterapeut

 

Jag ser helt klart på mig själv på ett helt annat sätt nu

"Jag är nu fylld med energi och känner en stor framtidstro, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till arbetssituationer. Min kunskap om mig själv har blivit större, vilket hjälper mig att förhålla mig till övriga världen.Jag ser mig själv i ett helt annat ljus. Jag ser mina styrkor i ett helt annat ljus och mina svagheter har fått en helt annan nyansering. Jag ser helt klart på mig själv på ett helt annat sätt nu. Jag ser även på min omgivning på ett nytt sätt, varför de gör på ett visst sätt och förstår varför dom ibland inte förstår saker som jag förstår."

Elin, Nationalekonom

 

Tack för att du har gett oss möjligheten att växa

"Jag tar med mig väldigt mycket från kursen. Jag har fått en annan självkänsla och ett annat självförtroende. Jag har fått lära mig om alla de här styrkorna som finns. Alla verktyg som vi fått ser jag massor av fördelar med att använda. Ett nytänkande, en ny gnista har tänts i mig. Kursen har förändrat mitt sätt att arbeta och jag känner mindre stress idag. Kursen har också förändrat min syn på mig själv och mina kompetenser. Tack för att du har gett oss möjligheten att växa.Tusen tack för en fantastiskt höst!"

Ingela,Röntgensjuksköterska

 

Där träffade din kurs mina högsta förväntningar

"Din kurs rörde både den tekniska aspekten, men också det psykologiska perspektivet på dyslexi. Där träffade din kurs mina högsta förväntningar. Jag kan nog säga att jag hoppades på att beröra dyslexin på ett så djupt sätt men det vågade jag inte förvänta mig innan kursen startade. Stor tack Susanna!"

Béatrice, byggnadsingenjör

 

Den har hjälpt mig med att vara ännu tydligare med att jag har dyslexi

Från kursen tar jag med mig hur vanligt dyslexi är, men ändå att så få pratar om det. Den har hjälpt mig med att vara ännu tydligare med att jag har dyslexi och att jag behöver anpassa mitt arbete. Kursen har bekräftat varför man är som man är tex i olika möten men också att man har utvecklat andra kompetenser på grund av dyslexin.

Stefan, Idrottskonsulent

 

Fler borde få kunskap om vad som det innebär att vara dyslektiker och hur de i sin lärarroll kan hjälpa till

Jag tar med mig kunskap om olika verktygen men också olika förklaringar på vad dyslexi är och att man har andra styrkor och egenskaper. Kursen är en bra utbildning! Fler borde få kunskap om vad som det innebär att vara dyslektiker och hur de i sin lärarroll kan hjälpa till.

Joakim, Egenföretagare inom 3D maskinkonstruktion.

 

Är nu lite lugnare i min själ, en pusslebit som börjat läka lite mer - så tacksam

Kursen har förändrat min syn på mig själv. Är nu lite lugnare i min själ, en pusselbit som börjat läka lite mer - så tacksam. Dyslexi styrkor var något nytt och jag tycker det är brilliant att fokusera på det. Genom åren så har tankarna varit tillräckligt fokuserade på det negativa med dyslexin, att inte fått rätt hjälp satt sina spår med att känt mig dum i huvudet/ointelligent och även pushat mig själv så hårt så jag åkte på utmattningssyndrom som vuxen. Det krävs förståelse i olika sammanhang för att få utrymme för att ha dessa behov och det är en stor utmaning. Idag kan jag förstå att mina kreativa sinnen har jag förmodligen mycket pga att jag har dyslexi.

Anna, projektör

 

Jag har börjat att identifiera styrkorna med min dyslexi

Jag har börjat att identifiera styrkorna med min dyslexi. Att kommunicera och ta del av språket kan göras på många olika sätt inser jag nu efter våra samtal. Jag har fått ett nytt synsätt och ny inställning till min dyslexi. Det har satt igång många tankar, känslor och idéer. I fortsättningen kommer jag att vara öppen med min dyslexi för min omgivning och inte skämmas över den. Jag rekommenderar varmt Susannas kurs.

Sara, Affärsutvecklare med engelsk ekonomiutbildning

Mädchen in Schule steht vor Tafel mit Muskeln

Elev / Gymnasieelev

Dyslexikurs för dig som går på gymnasiet och har dyslexi

Målgrupp:

- Gymnasieelever med dyslexi

 

Innehåll:

● Strategier, studieteknik och tillvägagångssätt

● Tillgänglig text

● Attityd, förhållningssätt och självbild

● Styrkor och en bild av dyslexi

● Träffa andra i samma situation!

– Hitta dina sätt!

 

Kontakta mig för mer information och intresseanmälan.

 

Nästa kursstart: Hösten 2022

Dyslexikursen handlar om att få mer kunskap och fler perspektiv på sin dyslexi. Om hela bilden, även dyslexistyrkorna. Möjlighet att reflektera kring sig själv, sin syn på sin dyslexi och sina sätt. Vi kommer prata om olika arbetssätt i studierna och även om skolan etc.  Du kommer också att kunna få ta del av andras tankar. Vi ses digitalt och arbetar tillsammans i grupp med andra i samma situation som dig!

 

Fördelarna med att gå denna kurs för studenten

 • ​Från balkongen, på ditt rum - delta varifrån du vill!
 • Du lär dig nya sätt för att bli mer "kompetenseffektiv" i dina studier
 • Du lär dig om fler perspektiv på dyslexi
 • ​Du ökar din förståelse om hur du fungerar
 • ​Du lär dig mer om dyslexistyrkorna och utmaningarna
 • Du lär dig om studieteknik kopplat till dyslexi
 • Du fördjupar din kunskap om olika arbetssätt
 • Du möter andra i samma situation

 

Ser fram emot att träffa dig!