Föreläsningar

Hur kan man förhålla sig till dyslexi? Finns det mer än svårigheter som kan förena oss dyslektiker emellan? Kan det även finnas saker man kan ha lättare för och rent av vara bättre på? Hur kan vi "kompetenseffektivisera" mera som jag kallar det?

Jag hjälper skolor, myndigheter, arbetsplatser och företag att se våra olika sätt att fungera - att förstå hela bilden av dyslexi. Att se dyslexistyrkorna.

I mina föreläsningar och utbildningar berättar jag om vad dyslexi kan innebära; varför man kan uppleva svårigheter, men också ”lättheter”. Jag förmedlar en mer ”helhetlig” bild av dyslexi, där även dyslexistyrkorna ryms. Vi är olika och det är meningen, vi behöver bara inse värdet av det.

Jag presenterar en bild av dyslexi, baserad på litteratur och forskning, egna och andras tankar och erfarenheter.

Lär dig se hela bilden av dyslexi, inklusive dyslexistykorna!

Sedan många år samarbetar jag med kollegor, forskare och organisationer utanför Sverige, då detta perspektiv tyvärr har varit ovanligt här. Jag har sedan 15 år arbetat på dyslexiområdet, då jag  ytterligare fördjupade jag mig i ämnet. År 2019 firade jag 10 år som föreläsare och mitt arbete att förändra och utveckla synsättet av dyslexi i Sverige. 2019 fick jag också ta emot Dyslexipriset.

 

Företag

Vilka normer råder på din arbetsplats? Hur bra är ditt företag på att ta vara på kompetenser och mångfald? Hur kommunicerar ni på ditt företag, når ni alla? – Lär dig att kommunicera effektivare, nå fler! Hur effektiva är företagets internutbildningar?

Vi behöver bli mycket bättre på att ”kompetenseffektivisera”, vi har inte råd att gå miste om kompetenser.

– Arbetsmarknaden efterfrågar dyslexistyrkorna.

Utbildning/Fortbildning: 

Se hela bilden av dyslexi – Kompetenseffektivisera mera!

Målgrupp:

samtliga personer på arbetsplatsen/i ditt företag, framförallt ledning, HR-ansvariga, rekryterings-, kommunikation-, och utbildningsansvariga.

Innehåll:

● Dyslexi – se hela bilden

● Tillgänglighet och mångfald

● Vinsten i att se och tillvarata våra naturliga olikheter

● Vad innebär tillgänglig utbildning?

● Tillgänglig text – Hur kan vi göra?

● Workshop

● Strategier och tillvägagångssätt

Vi är olika och det är meningen, vi måste bara bli bättre på att inse värdet av det!

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • 1,5 h
 • Halvdag
 • Heldag

beroende på önskat innehåll. 

Kompetensutveckling

Varför kan man få svårt med text och bokstäver? Finns det mer än svårigheterna som kan förena oss dyslektiker emellan? Kan det även finnas saker man kan ha lättare för och rent av vara bättre på? Vad är dyslexi? I föreläsningen berättar jag om vad dyslexi kan innebära, varför man kan uppleva svårigheter, men också ”lättheter”. Jag förmedlar en mer ”helhetlig” bild, även med de positiva delarna som jag så ofta saknar i beskrivningar av dyslexi. Att det även finns mer som ofta kan vara gemensamt oss dyslektiker emellan än de svårigheter som presenteras. Jag kommer presentera en bild av dyslexi, baserad på litteratur och forskning men även på egna tankar och erfarenheter.

Rådgivning

Vad kan vi göra? Hur kan vi tänka/ arbeta?

Här belyses olika tillvägagångssätt och strategier kring organisation. Även hur man kan tillgängliggöra text till exempel via alternativa verktyg som talsyntes och appar. Att det handlar om att tänka brett och ofta utöka sätten att kommunicera och dokumentera information på.

Lär dig se styrkorna – använd kompetenserna fullt ut. Kompetenseffektivisera!

Utbildningen riktar sig till arbetsplatser/företag som vill fortbilda sig i ämnet dyslexi och hur man kan förhålla sig till detta. Hur man kan arbeta för att ta tillvara på kompetenser i största möjliga mån för ett effektivare resultat.

Tidsaspekt:

Halvdagsutbildningen innehåller bland annat kortare reflektionsmoment och en workshop på temat tillgänglig text och förhållningssätt.

Heldagsutbildningen innehåller fler praktiska moment, samtal, grupparbeten och reflektioner. En analys av nuvarande läge, planering och genomförande av framtida strategier påbörjas på plats.

Viss flexibilitet och möjlighet till att skräddarsy konceptet finns också.

Väl mött!

Sagt om kompetensutvecklingen:

 

”Susanna har varit en stor tillgång i vårt arbete med att göra våra utbildningar tillgängliga för alla, oavsett inlärningssätt. Dyslexi var ett område jag inte tidigare visste särskilt mycket om och mötena med Susanna gav mig väldigt värdefull insikt om vad dyslexi kan innebära för en person...Att skapa förutsättningar för att alla ska ta till sig information är otroligt viktigt, både för individen själv men också ut ett företagsperspektiv. Annars riskerar vi att missa eller inte nyttja all den potential som våra medarbetare har fullt ut. På så sätt ser jag att samarbetet med Susanna har varit till nytta, såväl ur ett individperspektiv som ut ett företagsekonomiskt perspektiv. Utöver det är det roligt att samarbeta med Susanna, hon är ambitiös, driven och ifrågasättande på ett positivt sätt. Hon gör det som är svårt enkelt!”

Jennifer Englund, Utbildningsledare, Axfood

 

”Mycket positivt. En ögonöppnare”

”Fantastisk kvinna. Vilken erfarenhet. Vilken styrka. Otroligt inspirerande”

”Bra avvägda minuter. Bra balans mellan att lyssna och nivån på presentationen.

”Absolut nya insikter.

Helena Kvartsén, Manager Learning & Development, Volvo Group University

 

"En trygg och proffsig föreläsare som är väldigt behaglig att lyssna på. Vår publik fick en fördjupad förståelse för dyslexi och många tänkvärda perspektiv. Kunskap jag definitivt kommer lägga på minnet!" 

Björn Lilja, Head of Customer Experience, Kundo

Val2

Skola / Gymnasium

Likvärdig och tillgänglig utbildning – hur kan vi tänka och göra? Norm och förhållningssätt; vi i skolan har en otrolig makt här. Finns elevens sätt i eller utanför normen? Hur kan vi förhålla oss till dyslexi? Se hela bilden av dyslexi, inklusive styrkorna.

Fortbildning och kompetensutveckling för lärare, skolledare och övrig skolpersonal.

Målgrupp:

all skolans personal; ledning, lärare, elevhälsa, speciallärare/specialpedagoger m fl. inom grundskola och gymnasium och folkhögskola.

Innehåll:

 • Vad har Steve Jobs, Steven Spielberg, Selma Lagerlöf och Orlando Bloom gemensamt?
 • Hur kan vi förhålla oss till begreppet dyslexi?
 • Har dyslektiker mer gemensamt än svårigheter att läsa och skriva?
 • Hur kan vi arbeta kring begreppet tillgänglig utbildning och tillgänglig text?
 • Normer, vad och hur?
 • Workshop
 • Strategier, tillvägagångssätt och fortsatt arbete för en likvärdig och en hållbar utbildning och undervisning

Tidsaspekt:

Utbildningen genomförs vanligen i formaten:

 • 2 h
 • Halvdag
 • Heldag

En skräddarsydd utbildning är också möjlig.

 

Är de en enskild lärare som vill lära dig mer?

Då kan du gå webbkursen Susanna gjort i samarbete med Skolporten:

https://www.skolporten.se/digitala-kurser/forsta-dyslexi-i-undervisningen/

Skärmavbild 2024 03 14 Kl. 16.21.08

Utbildning / fortbildning:

Dyslexi i skolan - se hela bilden!

En hållbar och likvärdig utbildning - hur skapar vi det?

 • Om normer och dyslexins konsekvenser i skolan
 • Om vikten i att förstå hela bilden av dyslexi
 • Om hur dyslexistyrkorna kan få ta plats i skolan 
 • Så skapar vi en skola där dyslektiker kommer till sin rätt


Halvdagsutbildningen
innehåller en workshop på temat tillgänglig text och förhållningssätt.

 

Heldagsutbildningen innehåller fler praktiska moment, samtal, grupparbeten och reflektioner, utöver workshopen nämnd ovan. Analyser av nuläge och planering för framtida arbete påbörjas genom en handlingsplan.

Flexibilitet och möjlighet till att skräddarsy konceptet finns också.

Kort sammanfattning i PDF-format:

 

Möjliga tillval:

-Möjligheten finns även att välja till en föreläsning för föräldrar på skolan i anslutning till personalutbildningen.

- Dyslexikurs för gymnasieelever med dyslexi.

 

Endel av Susannas arbete inom skolan skildras i SVT/UR programserie  "Jakten på dyslexin" avsnitt 1, sänt 29 maj 2019, SVT1. Mer information finner du här.

Sagt om fortbildningen:
”Vi på Skolporten var mycket nöjda med din föreläsning. Du är en trygg och van talare som "går igenom rutan", vilket inte alla klarar av nu när våra konferenser genomförs via webben. Innehållet gav en ny vinkel på dyslexi, vilket många uppskattade. Specialpedagogerna har ofta ganska djup kunskap om detta ämne, så därför kändes det viktigt att hitta en infallsvinkel som tillförde någonting nytt. Det lyckades du med!”
Skolporten efter avslutad digital konferens
"Susanna, som höll föreläsningen om Dyslexi var super. Kände innan lite att "ytterligare höra samma sak om Dyslexi", men hon överraskade oss alla. Vi kände att vi lärde oss något helt nytt och fick en annan förståelse. Toppen!"
Specialpedagog efter konferensen "Specialpedagogik på gymnasiet", 2021
"Gav en ny bild av dyslexi"
Specialpedagog efter konferensen "Specialpedagogik på gymnasiet", 2021
"Mycket intressant, inte tänkt på dyslexi på det sättet tidigare. Lärde mig mycket. Tyckte om det perspektivet, att se styrkor..
Intressant att få ett annat perspektiv på dyslexi, elevens styrkor i sin diagnos.
Specialpedagog efter konferensen "Specialpedagogik på gymnasiet", 2021

 

"Det här var en föreläsning med tillhörande workshop som ALLA UNDERVISANDE PEDAGOGER BORDE GÅ PÅ!!! Allt för att få utökad kunskap!"

Deltagare i heldagsutbildning ht-16

 

"Fastän jag har lång lågstadielärarerfarenhet blev Susannas föreläsning en riktig aha-upplevelse. Hon berättar med inlevelse om hur hennes skoltid som dyslektiker påverkat inlärningen. Dessutom delar hon med sig av konkreta råd och tips om vad jag som lärare kan göra för att underlätta för elever med dyslexi. Intressant och tankeväckande att ta del av för skolpersonal, föräldrar och elever med dyslexi."

Fd. Lågstadielärare och skolledare Västbergaskolan AB, Lilian Samuelson

Univ Hogskola

Högskola / Universitet

Tillgänglig utbildning

Hur kan vi se på det vi kallar dyslexi? Vad innebär likvärdig och tillgänglig utbildning - hur kan vi tänka och göra?

Studenter med dyslexi är den största kända gruppen av studenter med funktionsnedsättning/ funktionsvariation hos nationellt stöd inom Sveriges högskolor och universitet.
Vilket förhållningssätt och synsätt har man till dyslexi på ditt lärosäte? Har man en vana och medvetenhet kring våra naturliga olikheter och tillvägagångssätt?
Tillgänglig text är en förutsättning för en likvärdig utbildning och handlar inte om att förenkla eller sänka någon nivå. Det handlar om ”hur”.
Hur kan man se på begreppet tillgänglighet och vilka strategier kan en högskola / universitet behöva?
Hur ser det ut på din högskola / universitet utifrån dessa aspekter?

Utbildning / fortbildning för undervisande och kursledare om hur vi skapar likvärdiga förutsättningar och att se hela bilden av dyslexi!

 

Målgrupp:

Alla undervisande lärare och personal, kursansvariga och prefekter, studentadministration och samordnare. Även kommunikationsansvariga, ledning och andra personer som är inblandade i HR-frågor. Samt bibliotek och alla andra inblandande i studenternas utbildningen och dess utformning.

Innehåll:

Föreläsning 1: En Bild av Dyslexi

- Inblick
- Förhållningssätt och normer
- Attityd och mångfald

 

Föreläsning 2: Tillgänglig utbildning / Text

- Tillgänglig text; hur kan vi göra?
- Tips och konkreta förslag

 

Workshop

- Prova på: tema tillgänglig text


Samtal och reflektion

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • 2 timmar
 • Halvdag
 • Heldag

beroende på önskat innehåll.


Heldagsutbildningen
innehåller fler praktiska moment, samtal, grupparbeten och reflektioner, utöver workshopen nämnd ovan. Hur arbetar jag som lärare och vi som skola utifrån dagens tema? Vad gör vi lysande och vilka utvecklingsområden ser vi? En analys av nuvarande läge, planering och genomförande av möjliga framtida strategier påbörjas på plats.

Rådgivning och kartläggning

Möjliga tillval:

Möjligheten finns även att välja till ytterligare rådgivning i arbete med exempelvis:

- Bibliotek
- Samordnare och studentadministrativa avdelningen.
- Handledarna inom uppsatsskrivning
- Utformning av kursplaner och policydokument
- Övergripande arbete gällande struktur
- Andra specifika punktinsatser

Rådgivning direkt med student

Sedan 2013 har Susanna bedrivit rådgivande och handledande arbete direkt med studenter med dyslexi. Denna berör främst förhållningssätt till dyslexi, studieteknik och vikten av att hitta sina sätt. Se mer under Kurs-student. Handledningen är en av flera viktig beståndsdelar inom begreppet tillgänglig utbildning. Det är lärosätet som anlitar Susanna och står för kostnaderna. Denna sker antingen individuellt eller i grupp. Kontakta Susanna för mer information kring olika tillvägagångssätt.

Endel av Susannas arbete med studenter skildras i SVT/UR programserie  "Jakten på dyslexin" avsnitt 3, sänt 12 juni 2019, SVT1. Mer information finner du här.

Gästlärare/Gästföreläsare

Susannas utbildningar och föreläsningar ingår i kurser och i delmoment inom exempelvis lärarutbildning och kurser gällande exempelvis tillgänglighet och mångfald. Även i kurser för lärare inom högskolepedagogik.

Kontakta Susanna vid intresse och för ytterligare information.

 • Susanna föreläste och ledde en workshop kring dyslexi och högskolestudier på Dysleximässan 2018.
 • I maj 2019 var Susanna en av huvudtalarna vid det högskolenätverket Include:s rikskonferens.

Se film från konferensen här eller på https://www.kau.se/include-2019.

 

Referenser inom högskole-arbete:

Louise Alvarsson

Samordnare skrivhandledning. Karlstads universitetsbibliotek, Karlstads Universitet

Birgitta Olsson

Utbildningshandläggare/samordnare, Kungliga musikhögskolan i Stockholm

Christopher Sönnerbrandt
Fd Chef Studieadministrativa avdelningen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Stina-Lena Kaarle, fd samordnare Konstfack

Jan Hjalmarsson, projektansvarig för högskolepedagogisk utbildning samt bibliotekschef, Konstfack:

 

Sagt om fortbildningen:

”Jag är väldigt glad att vi kom i kontakt med dig – det är otroligt värdefullt för både våra studenter och lärare.”

Maria Wilenius
Chef utbildningsadministrativa avd. Stockholms konstnärliga högskola

”Vi behövde mer kunskap om dyslexi för att kunna utveckla vår skrivhandledning vid Karlstads universitet. Vi bjöd då in Susanna och fick först lyssna till en intressant föreläsning följt av workshop. Det var givande och vi har nu kunnat hjälpa fler studenter med dyslexi och andra funktionsvariationer på ett bättre sätt.”

 Louise Alvarsson
Samordnare och skrivhandledare, Karlstads universitet

Flojt

Dyslexi & musik

Hur kan dyslexi inverka på musikens område?

Detta är titeln på Susanna Cederquists examensuppsats vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm från 2009. Hon har sedan arbetat som musiklärare inom främst grundskolan under många år parallellt med övrigt dyslexiengagemang. Även arbete som tvärflöjtslärare på kulturskola har förekommit. 2016 - 2019 arbetade hon som Susanna projektledare för Arvsfondsprojektet VIDD. Projektet handlar om pedagogiskt stöd, specialpedagogik och att skapa mer ”vidd” och bredd i estetisk undervisning.

Föreläsning innehåller erfarenheter från alla dessa ovan nämnda områden.

Utöver en generell bild av dyslexi, ges i detta upplägg också en inledande del om området dyslexi och musik.

 • Musik + Dyslexi = Positivt eller negativt?
 • Vad kan det vi kallar dyslexi medföra på musikens område?
 • Vad kan vara bra att känna till kring studenter/elever med dyslexi i musikundervisning?
 • Hur kan vi göra?

Målgrupp:

Föreläsningen är främst riktad till lärare och personal i kulturskola och skola, i annan musikverksamhet, samt studenter och lärare vid musikhögskolor och lärarutbildningar. Andra undervisande personer inom musikämnet, musiker, föräldrar till barn med dyslexi, vuxna dyslektiker och andra intresserade är självklart också välkomna!

Innehåll:

På vilket sätt inverkar i så fall dyslexin på musikens område?
Är det en last eller en gåva, eller en kombination kanske?

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • 2 h
 • Halvdag

beroende på önskat innehåll. 

Halvdagsutbildningen innehåller en utbyggd del om tillgänglig text och hur man kan arbeta utifrån det perspektivet. En workshop på temat tillgänglig text förkommer.

Innehåll

Ja, dyslexi inverkar även på musikens område på olika sätt, både positivt och negativt. Detta är något som är oerhört viktigt att ha kunskap om, både som pedagog och för eleven/musikern själv, men även för vårt musikaliska samhälle i stort. För visst ger det konsekvenser, som vi kan behöva vara medvetna om.

I föreläsning berättar Susanna bland annat om hur förmågan till musikaliskt uttryck, att läsa noter, improvisera och att lära sig sångtexter kan påverkas av dyslexi på olika sätt. Genom att beskriva vad dyslexi kan vara pekar hon bland annat på varför de musikaliska skillnaderna kan uppkomma och vad det kan innebär i stort. Susanna beskriver exempelvis varför man i samma utsträckning som ”andra” inte ser bokstäver, ord och noter i sitt tänkande. Att det handlar om ett annat sätt att tänka och att fungera på, som ger vissa naturliga konsekvenser – både positiva och negativa. Susanna presenterar en bild av dyslexi, där både problematik och styrkor ryms.

Föreläsningen bygger bland annat på examensuppsats skriven i ämnet på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Arbetet är byggt på intervjuer, litteratur, forskning samt hennes egna teorier. Paralleller till hennes egna erfarenheter och tankar finns även presenterade, både som den pedagog och den ”dyslektiska” musiker hon själv är.

Susanna presenterar även pedagogiska tips – vad man kan tänka på i undervisningssituationer i föreläsningen.

Läs uppsatsen här.

Upplägg

Susanna presenterar inledande på vilket sätt olika områden inom musiken kan påverkas av dyslexi, positivt och negativt. Detta är främst byggt på intervjuerna och resultaten i uppsatsen, samt egna erfarenheter som pedagog och musiker.

Härnäst följer en generell del om dyslexi där förhållningssätt, synsätt och konsekvenser lyfts. Vilken av att se hela bilden, där problematik men framförallt också styrkor ryms.

Utbildningen avslutas med en mer konkret del där pedadogiska tips presenteras.

Sagt om fortbildningen:

"Tack för en jättebra föreläsning i Malmö!..Jag visste inte så mycket om dyslexi innan, så det betydde mycket för mig att få veta mer om både dyslexi i allmänhet samt musik och dyslexi. Tack så mycket!!"

Lärarstudent
Musikhögskolan i Malmö

 

”Jag blev tipsad om Susannas examensarbete på KMH. Läste det och blev mycket intresserad. Dyslexi är ju en stor fråga när det gäller läsning av text. När det gäller läsning av noter finns en mycket begränsad kunskap. Kanske rör den 10% av alla som vill lära sig spela ett instrument med hjälp av notskrift! Jag anlitade sedan Susanna som föreläsare och hennes föredrag var väl förberett, mycket strukturerat och sätter, som sagt, fingret på en mycket viktig fråga inte minst inom musikutbildningen. Det är ett föredrag som i hög grad berör all undervisning på musik- och kulturskolor. Naturligtvis i första hand musik, men även andra ämnen. Rekommenderas varmt.”

Håkan Sandh
Chef för Kulturskolerådet, 2009