Susanna Cederquist

Bakgrund:

Susanna är utbildad och legitimerad rare med en musiklärarexamen (MLGG) vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med många års arbetslivserfarenhet inom främst grundskola. Examensuppsatsen skrevs i ämnet dyslexi och musik, vilken färdigställdes 2009 och som blev starten för hennes arbete som föreläsare. Läs och lyssna på den under här.

Hon har sedan vidareutbildat sig inom ämnena dyslexi, kognitiv psykologi och specialpedagogik i kurser vid bland annat Stockholms Universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och vid Uppsala universitet. Utbildningar ha även genomförts inom tillgänglighet i kurser hos bland annat SPSM och Funka. 2016 - 2019 var Susanna projektledare för VIDD, ett projekt inom tillgänglighet, funktionsvariationer och utbildning. 

Läsåret 12/13 gjordes resor till bland annat USA. Susanna deltog i en Special Education Konference” på Hunter College, New York, och gjorde många skolbesök för att se arbetsätt och prata om dyslexi. Hon hade även ett flertal möten Harvard University, utanför Boston. Susanna har även pratat dyslexi med lärare och skolledare på skolor i Nepal och besökt Paris och Béatrice Sauvageot arbete och undervisning. Resorna syftande till att fördjupa sig ytterligare inom perspektivet dyslexi och styrkor. 2018 besökte Susanna Made By Dyslexia och dess grundare Kate Griggs i London. Susanna blev sedan inbjuden som svensk representant vid Global Dyslexia Summit i oktober 2018. Ett internationellt event för att lyfta hela bilden av dyslexi, inklusive styrkorna. 

 

Böcker: 2015 kom boken Dyslexi + Styrkor = Sant. Ett utbildande material som på svenska presenterar att vi är många runt om i världen som arbetar utifrån detta bredare synsätt på dyslexi. 2021 kom boken Dyslexi i skolan - se hela bilden, förlag Sanoma Utbildning. En bok för framförallt lärare och blivande lärare om hur man konkret skapar en likvärdig undervisning. 

 

Internationellt arbete: 2018 och 2019 ökade Susannas internationella samarbeten med kollegor i USA och England. 2020 initierade Susanna WHOLE - International Dyslexia Strengths Network. Ett globalt nätverk bestående av proffesorer, forskare och dyslexiexperter över världen som arbetar mot samma mål - att kunskapen ska öka om hela bilden av dyslexi. Susanna är ordförande och gruppen har deltagit med utbildande föreläsningar och panelsamtal vid konferenser i exempelvis England, BDA-konferensen 2020, Singapore och i Holland. 

Susanna ingår även i ett europeiskt nätverk, som bland annat genomfört en internationell enkätundersökning om vuxna med dyslexi i europa. (2021 och 2023)

Dagen "Dyslexi och kreativitet" 3 Juni 2019 på Clarion Hotel Sign arrangerades av Susanna. Detta i egenskap av projektledare för projektet VIDD. En internationell dag med världsledande talare utifrån USA, England och Sverige ämnet dyslexistyrkor, flera av dem för första gången i Sverige.  Prins Carl Philip närvarade.

 

Utmärkelser: Susanna tilldelades år 2019 Dyslexipriset vid Dysleximässan i Uppsala. Detta omnämndes bland annat i Sveriges Radio, hör och se i länken ovan. 2020 tilldelades Susanna Dr Per Uddéns stipendium / pris för sitt mångåriga arbete på dyslexiområdet. 2021 Läromedelsförfattarnas Stipendium för Susannas senaste bok om dyslexi för lärare/lärarutbildningen/skola. Susanna sitter i juryn för dyslexipriset sedan 2020 och i referensgruppen för projektet Dyslexikraft. 

2023 nominerades och utsågs Susanna till Eldsjäl vid Eldsjälsdagarna.

Susanna sitter i juryn för Dyslexipriset sedan 2020 och i referensgruppen för projektet Dyslexikraft. 

 

Image 9

Föreläsare

Susanna är föreläsare och har sedan 2009 förmedlat sina tankar, erfarenheter och kunskaper runt om i landet under namnet och temat En Bild av Dyslexi. Hon vill inspirera, väcka tankar, se möjligheter och visa på värdet av våra naturliga olikheter.

Utöver förhållningssättet till dyslexi lyfter Susanna även begreppen tillgänglig text och tillgänglig utbildning i arbetet med högskolor, grundskolor och arbetsplatser/företag. Vi behöver bli bättre på att ”kompetenseffektivisera” mera, ta vara på dyslexistyrkorna, detta lyfter Susanna bland annat på företag och med HR-avdelningar.

Se tidigare kunder och referenser här.

Logotyp@2x (1)
prins paret

Handledare / Rådgivare

Susanna har arbetat som konsult och rådgivare inom dyslexi, tillgänglighet och tillgänglig utbildning bland annat med företaget Axfood, DOCH (Dans- och Cirkushögskolan) och Konstfack. 

Susanna har även rådgivning/handledning/kurser med personer med dyslexi; unga, högskolestudenter och vuxna utifrån sin arbetsroll. Läs mer under kurser.

2016 blev Susanna kontaktad av Prinsparets stiftelse, "vi vill göra det du gör" sa projektledaren.  2016 - 2021 har Susanna sedan hjälpt Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelse med deras arbete inom dyslexi. Hon har försett dem med kunskap och information om framförallt dyslexistyrkorna och haft plats i stiftelsens expertråd. Arbetet har bestått av allt ifrån att hjälpa till vid talskrivning, förmedla idéer för stiftelsen verksamhet, vara ett bollplank liksom att svara på frågor. Hjälpen har också bestått av att förse stiftelsen med internationella kontakter och förslag på internationella samarbeten, forskning, utbildning, liksom att föreläsa på slottet vid ett flertal tillfällen.

Skolvärlden

Politiskt arbete

Susanna har under 2 mandatperioder, 2015 - 2022, arbetar med dyslexi- och tillgänglighetsfrågor som ledamot i Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor i Stockholm Stad

Susanna är medlem och varit ledamot i styrelsen för branschorganisationen Mångfaldsföretagarna och medlem i Svensk tillgänglighet.

År 2015 – 2016 var hon länsordförande för Dyslexiförbundet Stockholms län och projektledare för ”Uppdrag: Tillgänglig Text hitta dina sätt!”.

Sedan 2011 har Susanna varit ledamot i styrelsen för föreningen PASCAL Sverige. Från hösten 2017 är Susanna även projektledare för  föreningens projekt VIDD – från nedsättning till uppsättning. Ett 3 årigt projekt finansierat av allmänna arvsfonden. Temat är tillgänglighet, specialpedagogik och kultur, med fokus att skapa ett pedagogiskt stöd för VIDD/bredd i estetiska undervisning. Projektet genomförde 2019 konferensen "Dyslexi och kreativitet". Mer info: www.vidd.nu.

Susanna samarbetar med internationella kollegor och organisationer som Fernette och Brock Eide /The Dyslexi Advantage (USA), Thomas G West (USA), Made By Dyslexi / Kate Griggs (England), Helen Taylor (England), Amazing dyslexics m fl. Det internationella arbetet sker också gemensamt i nätverk som exempelvis WHOLE. Se mer under bakgrund längst upp på sidan. 

 

Nationella proven och Dyslexi

Sedan många år har Susanna engagerat sig i frågan om dyslexi och de nationella proven i läsförståelse. Hon har informerat om läget i föreläsningar, tidningsartiklar och i andra sammanhang.

Samtal i frågan har genomförts med fd skolminister Gustav Fridolin, Generaldirektören för SPSM, Prinsparet, Utbildningsnämnden i Stockholm Stad och otaliga andra.

2018 lyfte Susanna frågan vid en stor mängd seminarium i Almedalen. Se mer här

2019 tog Susanna initiativet till dyslexiuppropet #inteettbarntill. Hon är även involverad på olika sätt i rättsmålen kring ämnet. Susanna inbjöds till Riksdagshuset av Roger Haddad, Skolpolitisk talesperson för Liberalerna, för att ge en fördjupad bild i ämnet. 

Hon lyfte även frågan i UR/SVT- produktionen "Jakten på Dyslexin" där Susannas arbete skildras i flera av avsnitten. 

Susanna skriver även om vad läsa är idag, textnormen och de nationella provens konsekvenser i boken Dyslexi i skolan - se hela bilden från 2021. Även i ett antal artiklar exempelvis i tidningen Skolvälden och delar i internationella böcker.

 

 

 

Tillgänglighet

Under 2015, med vidareutveckling under 2016 kom produkten Blipsay Lyssningskoder för att enkelt kunna tillgängliggöra tryckt text. Välj ditt sätt – läs med ögon eller öron! Arbetet har genomfört med stöd från stiftelsen Promobilia.

Nu kan även tryckt text enkelt bli uppläst och alla textproducenter kan lyssningskoda sina texter för att kunna nå ut till fler. Se mer om tekniken och hur du själv kan beställa lyssningskoder på Blipsay.se.

(Blipsay Lyssningskoder används i boken Dyslexi + Styrkor = Sant)

Samarbeten och kunder

Susanna ingår i olika internationella samarbeten och grupper inom dyslexi och neurodiversitet. Ett exempel är WHOLE - International Dyslexia Strengths Network, under Susannas ledning. Ett internationellt samarbete bestående av kollegor; forskare och dyslexiexperter världen över som arbetar med hela bilden av dyslexi, där dyslexistyrkorna har en given plats. 

Susanna arbetar med dyslexi- och tillgänglighetsfrågor i olika sammanhang bl a med:

 

Talare/ föreläsare:

En lista över sammanhang där föreläsningar och anföranden hållits genom åren finns längre ner:

Skärmavbild 2019 07 07 Kl. 13.02.33
Prinsencp Sofias Stiftelse
Mangfald
Vidd Logo2
887071 10151826778423716 2110533916 O
Axfood Logo
Gh5ospjzrznncky8ohhr.jpg
Athenas Log
Kmh
Skärmavbild 2019 07 07 Kl. 12.38.30
Konstfack Stor
Stokhlmstad
Doch
Skärmavbild 2019 07 07 Kl. 12.59.31
Sveriges Talare Logo
Skärmavbild 2019 07 07 Kl. 12.47.01

Talare / föreläsare vid:

Talare vid BDA British Dyslexia Association:s konferens 2021

International Dyslexia Conference Vision 2020 England, 2020

SETT, Stockholm, 2019

Symposium på Slottet 21/11, 2017

● Enskilda gymnasiet, Stockholm, 2019

Folk och kultur, 2019

● Funka / nätverk av kommunikatörer 2020

● Gästlärare i kursen Inkludering och delaktighet, lärarutbildningen Konstfack, 2016 - 

Huvudtalare vid Include:s nationella konferens 2019, Nationellt högskolenätverk 

● Seminarium om Tillgänglig Utbildning i Riksdagshuset, inom projektet VIDD 11/4, 2018

● Gästlärare Högskolepedagogik, Konstfack 2019 -

● Bokmässan, Göteborg, 2017

● Visby på Wisby Strand i samarbete med HE Teknik & Event AB - Vinst i Musikhjälpen 2018 - 2019

● Talare på t12t meetup – Global Accessibility Awareness Day – 17/5, 2018

● Stockholms Estetiska Gymnasium, Stockholm, 2017

Scira Väst (SWEDISH COUNCIL OF INTERNATIONAL READING ASSOCIATION) på Högskolan Väst I Trollhättan, 2016

● Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse,

2016 –

● Utbildningsnämnden, Stockholm,  2016

● Skolforum, Stockholm,  2017

● Karlfeldtsgymnasiet, halvdagsutbildning, 2017

● Forsbergs skola, 2018/2019

● Dyslexiförbundet Norrköping och Östergötland, 2018

● Arbetsförmedlingen,  PODD 2017/18

● Göteborgs universitet, 2017

● Myndligheten för tillgängliga medier, MTM, 2019

● Katrineholm - Kulturhuset Ängeln, regi:  Katrineholms kommun, Dyslexiförbundet Sörmland och ABF

● Inspirationsdagarna: Funktionsvariation, lärmiljö och inkludering, 2016

● Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm 2016 –

● Mångfaldsföretagarna: Seminarium och workshop om Tillgänglig Text, 2017

● Mälardalens Högskola, Dyslexiveckan, 2016

● Nationell estetisk kongress, Halmstad, 2018 

● Sunderby Folkhögskola, halvdagsutbildning, 2017

● Länsstudiedag för samtliga kulturskolelärare i Skåne, 2019

● Kungliga Musikhögskolan, handledning och tillgänglig utbildning 2013 –

● Inläsningstjänst AB hösten – 16: Heldagsutbildningar i Borlänge, Malmö, Jönköping och i Stockholm. 2016

● Arvsfondsprojektet VIDD – från nedsättning till uppsättning, 2017 -

● Värmlands Folkbland m fl: Inspirationsdag om tillgänglig media, 2017

● Chalmers tekniska högskola, 2017

● Lärarnas Riksförbund, 2017

● Länsbibliotekens dagar ”Alla kan läsa och hör sen!” i Uppsala, Falun och Gävle, 2017

● ILT:s Inläsningstjänsts regi: Heldagsutbildning om tillgänglig utbildning i Kalmar, 2017

● Internutbildning på Arbetsförmedlingen, Huvudkontor 2019 

● Lexplore 2019

● Kunskapslyftet, utbildning för alla medarbetare på MTM, myndigheten för tillgängliga medier, 2020

● Sverigerepresentant under dyslexiveckan i regi av Dyslexia Institute UK, England 2020

● Projektet Dyslexikraft 2021 - 

● Utbildningsförvaltningen 2022

● Kristinehamns kulturskola och kommun 2022 

● Seminarium Bokmässan, Skolspåret 2022

● DKG Sweden - Kvinnligt nätverk inom pedagogik 2022

● Modersmålsenheten Södertälje kommun - del 2, 2022

● Lärarnas Riksförbund 2022

● Västra Stenhagenskola 2022 - 2023

● Östra Stenhagenskola 2022 - 2023

● Bokmässan, seminarium (föreläsning) på Skolledarspåret 2023

● Inläsningstjänst 2023

● Skolporten 2023

● DAS Singapore 2023

 

Rosenbad: Kulturdepartementets konferens om barnkultur på tema inkludering 2015, tillsammans med föreningen Pascal 2015

● Utbildningsförvaltningen, Stockholm 2016

● Konstfack/ Univercity College of arts, craft and design 2016 -

Operahögskolan 2016 –

● Dyslexiförbundet Sörmland

● Inläsningstjänst AB – Föreläsningsturné 2016
Östersund, Umeå, Göteborg och Ljungby våren 2016

● Kungliga slottet, The Royal Palace 2017

● Dysleximässan i Stockholm 2016

● Lärarnas Riksförbund (på Bokmässan) 2017

● Utbildningsförvaltningen i Uppsala (Specialpedagogisk utbildning)

● Konsultuppdrag inom tillgänglighet och mångfald; Axfood AB 2015 – 2016

● Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm University of the Arts, 2016-

● Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2015 –

● TorTalk  2017

● Västbergaskolan i Stockholm – Föräldraföreläsning 2011, 2016

● Dyslexiförbundet Värmdö lokalförening 2016

● Alviksskolan i Stockholm  2016

● Dyslexiförbundet Stockholms län 

● Projekt: ”Uppdrag Tillgänglig Text – Hitta dina sätt” 2016

● Dysleximässan i Göteborg  2015

● Projekt: ”Dyslexifrukost” 2015

● Dyslexiförbundet Skåne 

● Musikhögskolan i Malmö

Axfoodakademin om ”tillgänglighet utbildning” och dyslexi

● Karolinska institutet, Solna: Öppna föreläsningar och studenthandledningar i grupp  2015

● Kulturkräm, Göteborg  2013

● Dysleximässan i Jönköping – Föreläsare och utställare 2012

● Lärarförbundet – 2012

Kulturnatt 2016 – Midsommargården/Telefonplan

– Utställare och försäljning på nattmarknaden 2016

● Musikhögskolan i Örebro

● EU- projektet Kompkulmen med all personal vid kulturkolorna i Jämtlands och Västernorrlands län; Tillgänglighetsdagar i Östersund och Sundsvall

● Bergsslagens folkhögskola

● Sveriges Radio

● ILT:s Inläsningstjänsts regi: Heldagsutbildning om tillgänglig utbildning i Östersund, 2017

● ILT:s Inläsningstjänsts regi: Heldagsutbildning om tillgänglig utbildning i Linköping, 2017

● ILT:s Inläsningstjänsts regi: Heldagsutbildning om tillgänglig utbildning i Östersund, 2017

● Dyslexiförbundet Eskilstuna, Dyslexiveckan 2016

● Sanoma förlag 2019

RUM:s musiksymposium 2019

● Volvo 2019

● Arbetsförmedlingens HK - utbildningsarrangörer 2020

● Bilia / IF Metall - Hållbar motorbranch 2020

● Lärarutbildngen, Konstfack 2020

● Dyslexiförbundet Sandviken/Ockelbo  2015

● Föreläsare "Spetsa öronen" i regi av MTM, 2020

● Arbetsförmedlingens huvudkontor, 2021

● Svensk tillgänglighet, 2021

● Live Virtual Salon - Amazing Dyslexics , 2021

● Musiklärarpodden, 2021

● Talare DAS-konferesen, (Dyslexia Association in Singapore), 2021

● Amazing Dyslexics och The Design Museum i London, Utställningen: Dyslexia: Beautiful Minds

● Lärkraft 2021

● Wizkids 2021

● Holland, Dyslexiveckan, Hoi foundation, 2021

● Singapore, Internationell Dyslexikonferens 2021 

● Vimmerby folkhögskola, 2022

● Grundskolor i Vimmerby kommun 2022

● Kungliga Musikhögskolan, 2022

● Uppsala Universitet, 2023

● Åredalens folkhögskola, 2023

● Biblioteksutveckling Östergötland, 2024

 

 

● KIPP school, i New York  2013

● Pascal- Stockholm: Rikstäckande utbildningsprojekt inom kultur och mångfald  2010

● Pascal- Lund: Rikstäckande utbildningsprojekt inom kultur och mångfald  2010

● Pascal- Växjö: Rikstäckande utbildningsprojekt inom kultur och mångfald  2011

Axfood HR, Huvudkontoret;  om tillgänglighet och att ”kompetenseffektivisera” mera!  2014

● Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2013 –

● Kultur- och fritidsförvaltningen i Stockholm och Botkyrka – Inspirationsdagarna 2012

● Dysleximässan i Stockholm 2013 

● Hörby kulturskolan  2011

● Kulturskolan i Mjölby  2011

● Kulturskolan i Ystad  2011

● Västbergaskolan AB, Stockholm  2010

● Dyslexiförbundet Värmdö  2015

● Gustavsbergs bibliotek  2015

● AMR – Academy of Music and Business, Tingsryd  2014

● ABF- huset i Stockholm i Dyslexiförbundets regi  2012, 2015

● Karolinska institutet, Huddinge: Öppna föreläsningar och studenthandledningar i grupp 2015

● Karolinska institutet, Solna: Öppna föreläsningar och studenthandledningar i grupp  2015

● Orminge Bibliotek  2015

● Göteborg Stad, festivalen KulturKRÄM 2014

● Kulturskolan i Karlstad  2012

● Dyslexiförbundet STHLMS Län – Dyslexifrukost på Usine  2015

● Linköpings universitet  2014

● Vellinge kulturskola  2013

● Bhansar international boarding school, Nepal  2013

● Grundskolor i Kathmandu, Nepal – 2013

● EDA; 4th All–European Dyslexia Conference, Växjö: Utställare  2013

● Dyslexiförbundet 2012 –

● Studiefrämjandet i Sydöstra Stor-Stockholm  2014

● Orminge bibliotek, Studiefrämjandet i Sydöstra Stor-Stockholm. Studiecirkeln ”Läs & Skriv”  för föräldrar som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, ht 2014

● Kulturskolan i Malmö  2012

● SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut, VIDD 2018

Dyslexi och kreativitet, Clarion Hotel Sign, (arrangör och föreläsare) 2019

Hållbar Motorbransch 2019

● Karlstad Universitet 2018

● Ågesta Folkhögskola, 2019

● Engelska skolan, 2019

● Hjo folkhögskola, 2019

● Karlstad kommun m fl. (enheten för hemspråk) 2019

IAAP Nordic 2019

● Kundo, Kundodagen 2019

t12t meetup, Waterfront Stockholm, 2019

● Semcon 2019

● Arbetsförmedlingens huvudkontor - kommunikatörutbildning 2020

Haldor 2020

● Funka / nätverk av kommunikatörer 2020

● Inspirationstalare i Norge för Dysleksi Norge, 2020

● Föreläsare vid NDGIFT (Internationellt nätverk inom neurodiversitet) 2021

● Gästlärare lärarutbildningen konstfack, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021..

● Utbildningsförvaltningen / Skoldatateket Stockholm 2021

● Rebel Voices, internationell dyslexikonferens av Dyslexia institute UK, 2021 

● Lerums kulturskola, 2021

● ILT Inläsningstjänst 2021

● Sanoma Utbildning 2021

● Arvsfondsprojektet TK-appen,  2021

● Modersmålslärarna i Södertälje Kommun, Halvdagsutbildning 2021

● Heldagsutbildning Eskilstuna Kulturskola, 2021

● Wizkids, 2021

● Lärkraft, 2021

● Dyslexiveckan, Nederländerna, 2021

● Unique Power, 2022

● SBAB, 2022

 

 

Referenser

En verklig ögonöppnare!

På ett så fint och lättillgängligt sätt gav Susanna mig massor av ny insikt och verktyg och motivation! Jag fick förmånen att berätta för mina kollegor redan två dagar senare på en medarbetarträff och jag kände att jag kunde förmedla. Jag känner mig motiverad att använda olika verktyg som vi fick prova på. Jag känner mig stärkt och sugen på att lära mer. T ex genom att läsa i Susannas bok. (När jag förberedde för mina kollegor började jag redan läsa där och kunde citera från den.) Överhuvudtaget förhållningssätt, att låta alla elever prova olika verktyg, ja, det var superbra!

Deltagare i heldagsutbildning om dyslexi och tillgänglig utbildning 

Absolut nya insikter

”Mycket positivt. En ögonöppnare”

”Fantastisk kvinna. Vilken erfarenhet. Vilken styrka. Otroligt inspirerande”

”Bra avvägda minuter. Bra balans mellan att lyssna och nivån på presentationen.

”Absolut nya insikter.

Helena Kvartsén, Manager Learning & Development, Volvo Group University

 

Jättebra

Jättebra, intressant att se detta ur ett affärsperspektiv och en möjlighet istället för som en funktionsnedsättning.

Axfood HR

Alla framtida lärare 

"Susannas föreläsning var otroligt givande och fick en att reflektera över hur man pratar om läsning i skolan. Vi önskar att hon var ett återkommande inslag i lärarutbildningen på Uppsala universitet så att alla framtida lärare får möjlighet att lyssna på Susanna och hennes kloka tankar om dyslexi."

EDU Studenttorg, Uppsala Universitet

Galet viktigt

”Tack för en fantastisk föreläsning! Det du berättar om är helt fantastiskt, galet viktigt och jag önskar att jag sett din föreläsning för 20 år sedan.”

Student

Understanding is the key

”The work you are doing to help people in Sweden learn about the many strengths of those with dyslexia is vitally important. Understanding is the key. And so I urge you to press on with this excellent work.”

Dr. Matthew H. Schneps, LVL Director
Research Professor, UMass Boston, Computer Science , Laboratory for Visual Learning

Axfoodakademien

”Jag tycker att det var en klar fördel att vara med på både grunden och fördjupningen i och med att vi på så sätt både fick ta del av en teoretisk del och en mer praktiskt del. Saker och ting klarnar på ett helt annat sätt när man faktiskt får testa olika verktyg i praktiken och då får en större förståelse för hur de fungerar och samtidigt får inspiration till vad som skulle kunna användas i vår verksamhet. Grundutbildningen var även den väldigt bra och pedagogiskt uppbyggd med kontinuerlig återkopplingar till agendan. Mycket proffsig framtoning och personliga exempel gör föreläsningen lätt att ta till sig, mycket bra!”

”Då många av våra utbildningar i dagsläget är väldigt textbaserade är detta något vi definitivt kommer att ta till oss och arbeta med för att göra våra utbildningar mer tillgängliga för alla.”

”Jättebra, intressant att se detta ur ett affärsperspektiv och en möjlighet istället för som en funktionsnedsättning.”

Heldagsutbildning Axfoodakademien

Susanna: You are engaged in an important task

— helping people to understand dyslexia and avoid stigmatizing people with dyslexia. I applaud your efforts to help people to understand that dyslexia involves a different organization of the brain and the visual field, not a deficit. It produces not only disadvantages most evident in difficulties with reading but also advantages from different patterns of visual organization, including talents in detecting patterns that include the whole visual field. It was a pleasure to meet you and to learn about your important efforts to gain better treatment of people with dyslexia. I think that is a great thing you are doing and I appreciate that.

Kurt Fischer

Ph.D. Director of Mind, Brain, & Education, Harvard Graduate School of Education, Cambridge, MA, USA

Nyskapande

”Lärorik, intressant, spännande, nyskapande, pedagogiskt”

Sofia Ewerlöf
Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Alla kan lyssna, inte bara dyslektiker

– Styrkorna gjorde ett stort intryck på mig!
-Har fått några nya positiva infallsvinklar som känns bra att ta med mig i min undervisning

– …Informera kollegor om det viktiga med att lyssna. Alla kan lyssna, inte bara dyslektiker.

Deltagare i heldagsutbildning ht-16

Hej!

Hittade din hemsida och blev sittande med din uppsats nu ikväll. Det var verkligen precis i tid. Min dotter har Dyslexi och spelar fiol på kommunal musikskola hon älskar att musicera men är ovän med noterna. De blir inte vänner.Jag har hela tiden tyckt att de hindrar henne och musikläraren säger att hon har ett stort gehör. Hennes musiklärare är fantastiskt och har förstått så nu de sista veckorna har hon fått läxor att spela låtar på gehör. Har märkt att hon hellre tar gitarren och spelar på orgeln för då får hon spela som hon själv vill. Men tack för att du satte ord på mina tankar!

Mamma till 13-åring!

Mer djup

Fullständigt briljant. Hon gjorde klart direkt vad det var för syfte med dagen och hur upplägget skulle se ut. Dessutom pratade hon ur egen sak eftersom en hel del av det hon sa var självupplevt. Det ger föreläsningen mer djup och det blir aldrig för en sekund segt under hela dagen. Jag var väldigt nöjd när jag åkte hem. Tack!

Deltagare i heldagsutbildning ht-16

It was great to see you again

"Dear Susanna, it was great to see you again!  You are looking well!!  Once again thank you for being a part of our UnITE SpLD Conference 2021!  We must do this again!  In the meantime, stay safe!  Always,
Lee Siang
Chief Executive Officer
Dyslexia Association of Singapore
(efter medverkan som talare och paneldeltagare i dyslexikonferens i Singapore 2021)

 

Som föreläsare

”Stort tack Susanna!…

Du gjorde stort intryck! Pratade på slutet med en av våra lärare som går i pension nästa år och han tyckte att detta var den bästa föreläsning som han har haft under hela sitt yrkesliv.

Det säger ganska mycket om hur duktig du är på att föreläsa. Tydlig, kunnig och intresserad av frågor...”

 

Verksamhetschef

efter halvdagsutbildning 2022

Som föreläsare

Susanna, you were great. I have had calls from dyslexics who said that you "just got them!". Your understanding the dyslexic brain is brilliant. Thanks so much for sharing.

Roger Broadbent

Director

Dyslexia Institute UK  

Ansvarig arrangör för International Dyslexia Conference: Vision for Dyslexia 2020, där Susanna föreläste, 2020

Som föreläsare

– Susanna var en bra föreläsare och hon var lätt att lyssna på. Hon blandade teori och egna upplevelser på ett MYCKET BRA SÄTT.

– Engagerad, kunnig, glad, ambitiös, tydlig. BRA!

 Deltagare i heldagsutbildning ht-16

KIPP Infinity Middle School here in Harlem

Susanna,
It was such a pleasure meeting you at KIPP Infinity Middle School here in Harlem, New York. Thank you for giving up your generous time to meet with our students who have dyslexia (although they were absent those days!). Both Kate and I learned so much from our short time with you. I have actually implemented some of the ideas that you gave me on how to help those with dyslexia. And the progress and motivation of one particular student has been amazing! Thank you again for sharing your resources, your knowledge, and your time.

Julia Lee
Speech-language pathologist, KIPP NYC

Orden vibrerar och bildar mönster

Under din föreläsning på dysleximässan i lördags berättade du något som berörde mig väldigt stark. Det du förklarade om hur texten på pappret rör sig tredimensionellt och som att det vita ibland kommer framför bokstäverna. Hur orden vibrerar och bildar mönster. Detta har jag upplevt hela livet men aldrig vågat berätta för någon människa. Att du sa det igår, fick nästan tårarna att komma under din föreläsning. Du sa väldigt många saker igår som berörde mig väldigt stark eftersom jag kände igen mig så mycket. Att det inte går att tänka platt blev en förklaring till så mycket. Tack för en väldigt bra föreläsning som startade många tankar hos mig. 

/Ulrik

Dyslexistyrkor

"Mycket utmärkande för just din föreläsning är ditt fokus på styrkor som dyslektiker äger samt den insikt du gav om att det skrivna ordet inte alltid behöver ha högst status. Det gav en insikt hos många om hur vi alla kan ha olika så kallade dysfunktioner på olika plan eller inom olika områden. Om man har dessa styrkor i åtanke när man som lärare gör sina planeringar för elever så kan det förhoppningsvis leda till planeringar med fler olika sätt att ta till sig text och göra den tillgänglig."

Lärare på Karlfeldtsgymnasiet, Avesta

Halvdagsutbildning ht - 17

Pressbilder och logga

Bilder för publicering, klicka på bilden för att hämta en högupplöst bild. Vänligen ange fotografens namn vid publicering.
Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin