#inteettbarntill

Under många år har jag varit engagerad i frågan om de nationella proven och dyslexi. Vid varje föreläsning, i varje politiska sammanhang, i somras i Almedalen, överallt och alltid tar jag upp denna allvarliga diskussion som råder. Barn med dyslexi i åk 3 och 6 löper stor risk att bli felbedömda, vilket också kan påverka deras fortsatta skolgång.

Detta föranledde att jag i vintras drog igång dyslexiuppropet #inteettbarntill. Jag uppmanade olika yrkeskategorier och roller att uttala sig i frågan. Föräldrar, elever, logopeder, lärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer och alla andra.

Några av uppmaningarna till olika målgrupper i sociala medier.

Jag sitter i Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor i Stockholm Stad och ett av mina mål är att de ska uttala sig i frågan. Jag har många gånger lyft frågan om läsförståelseproven i åk 3 och 6. I vintras bjöd jag in juristen Stella Gärde som är drivande i de rättsprocesser som pågår för att informera nämnden ytterligare.

Samanställningen av dyslexiuppropet #inteettbarntill lämnas till utbildningsnämnden i Stockholm i mars.

3 artiklar under #inteettbarntill i Skolvärlden i mars:

Här eller i länken nedan finner du artikeln:

Här eller i länken nedan finner du artikeln:

https://skolvarlden.se/artiklar/inte-ett-barn-till-ska-behova-utsta-denna-diskriminering

Här eller i länken nedan finner du artikeln:

https://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-ingen-elev-ska-ma-daligt-av-nationella-proven

https://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-ingen-elev-ska-ma-daligt-av-nationella-proven

Här eller i länken nedan finner du denna 3:e artikel:

https://skolvarlden.se/artiklar/lagg-inte-ansvaret-pa-andra-skolverket