Film: Dyslexistyrkor

Thinking by Amanda Birath


Thinking

av Amanda Birath

”Visste du att en av tre amerikanska entreprenörer har dyslexi? Inspirerat av dyslektikern Thomas Edison och hans uppfinning glödlampan, visualiserar den här filmen hur en idé leder vägen för många fler. Kanske bättre strategiskt och kreativt tänkande är en fördel i affärsvärlden?”

Thinking

By Amanda Birath

”Did you know that one in three American entrepreneurs have dyslexia?Inspired by dyslexic Thomas Edison and his invention the light bulb, this movie visualises how one idea paths the way for many others. Perhaps better strategic and creative thinking could provide a real business advantage?”

I slutet av 2018 inledde jag ett samarbete med Forsbergs skola. Höll i januari 2019 en halvdagsutbildning med studenterna. Efter det påbörjades ett konstarbete på temat dyslexi och kreativitet och här är ett av resultaten.

Samarbete:

Forsbergs Skola, Susanna Cederquist/En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning

Dyslexi och kreativitet
3 juni 2019
Clarion Hotel Sign
Stockholm
Sweden


Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/