Noter Bakgrund 1024x768

Dyslexi & musik

Hur kan dyslexi inverka på musikens område?

Detta är titeln på Susanna Cederquists examensuppsats vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm från 2009. Hon har sedan arbetat som musiklärare i grundskola i 10 år parallellt med övrigt dyslexiengagemang. Även arbete som tvärflöjtslärare på kulturskola har förekommit. Från hösten 2017 är Susanna projektledare för Arvsfondsprojektet VIDD. Projektet handlar om pedagogiskt stöd, specialpedagogik och att skapa mer ”vidd” och bredd i estetisk undervisning.

Föreläsning innehåller erfarenheter från alla dessa ovan nämnda områden.

Utöver en generell bild av dyslexi, ges i detta upplägg också en inledande del om området dyslexi och musik.

  • Musik + Dyslexi = Positivt eller negativt?
  • Vad kan det vi kallar dyslexi medföra på musikens område?
  • Vad kan vara bra att känna till kring studenter/elever med dyslexi i musikundervisning?
  • Hur kan vi göra?

Målgrupp:

Föreläsningen är främst riktad till lärare och personal i kulturskola och skola, i annan musikverksamhet, samt studenter och lärare vid musikhögskolor och lärarutbildningar. Andra undervisande personer inom musikämnet, musiker, föräldrar till barn med dyslexi, vuxna dyslektiker och andra intresserade är självklart också välkomna!

Innehåll

Ett samband mellan musik och det vi kallar dyslexi, finns det överhuvudtaget ett sådant?
På vilket sätt inverkar i så fall dyslexin på musikens område?
Är det en last eller en gåva, eller en kombination kanske?

Ja, dyslexi inverkar även på musikens område på olika sätt, både positivt och negativt. Detta är något som är oerhört viktigt att ha kunskap om, både som pedagog och för eleven/musikern själv, men även för vårt musikaliska samhälle i stort. För visst ger det konsekvenser, som vi kan behöva vara medvetna om.

I föreläsning berättar Susanna bland annat om hur förmågan till musikaliskt uttryck, att läsa noter, improvisera och att lära sig sångtexter kan påverkas av dyslexi på olika sätt. Genom att beskriva vad dyslexi kan vara pekar hon bland annat på varför de musikaliska skillnaderna kan uppkomma och vad det kan innebär i stort. Susanna beskriver exempelvis varför man i samma utsträckning som ”andra” inte ser bokstäver, ord och noter i sitt tänkande. Att det handlar om ett annat sätt att tänka och att fungera på, som ger vissa naturliga konsekvenser – både positiva och negativa. Susanna presenterar en bild av dyslexi, där både problematik och styrkor ryms.

Föreläsningen bygger bland annat på examensuppsats skriven i ämnet på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Arbetet är byggt på intervjuer, litteratur, forskning samt hennes egna teorier. Paralleller till hennes egna erfarenheter och tankar finns även presenterade, både som den pedagog och den ”dyslektiska” musiker hon själv är.

Susanna presenterar även pedagogiska tips – vad man kan tänka på i undervisningssituationer i föreläsningen.

Läs uppsatsen här.

Upplägg

Susanna presenterar inledande på vilket sätt olika områden inom musiken kan påverkas av dyslexi, positivt och negativt. Detta är främst byggt på intervjuerna och resultaten i uppsatsen, samt egna erfarenheter som pedagog och musiker.

Härnäst följer en generell del om dyslexi där förhållningssätt, synsätt och konsekvenser lyfts. Vilken av att se hela bilden, där problematik men framförallt också styrkor ryms.

Utbildningen avslutas med en mer konkret del där pedadogiska tips presenteras.

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

  • 2 h
  • Halvdag

beroende på önskat innehåll. 

Halvdagsutbildningen innehåller en utbyggd del om tillgänglig text och hur man kan arbeta utifrån det perspektivet. En workshop på temat tillgänglig text förkommer.

Referenser

— Spännande, intressant – jätteviktiga tankar som hon förmedlade till oss på ett tydligt och personligt och engagerat sätt.
— Lyfte musiken och kreativiteten till dess rätta plats.
— Fick bekräftat det jag tänkt på i min yrkesroll som instrumentallärare
— Fick Aha- upplevelser när jag hörde henne. Mycket kunnig, tydlig och inspirerande.
— Hon kunde liksom normalisera dyslexi till något vanligt och lyfta fram fördelar.
— Jaa,,,, man kände ju igen sej i många situationer och fick kanske ett litet ”kvitto” på hurdet står till för en själv. Intressant!
— Hon gav dyslexi en ny innebörd!

Ur utvärdering av länsdagarna med temat funktionsnedsättning och tillgänglighet

Tack, Susanna, för en intressant och upplysande eftermiddag med flera ”aha-upplevelser” i ämnet dyslexi. Skönt att du också betonar styrkorna inte bara problemen! Nu har även vi fått ”ett annat sätt att tänka”!

Tina Herrgårdh

Kulturskolan i Mjölby

”Jag blev tipsad om Susannas examensarbete på KMH. Läste det och blev mycket intresserad. Dyslexi är ju en stor fråga när det gäller läsning av text. När det gäller läsning av noter finns en mycket begränsad kunskap. Kanske rör den 10% av alla som vill lära sig spela ett instrument med hjälp av notskrift! Jag anlitade sedan Susanna som föreläsare och hennes föredrag var väl förberett, mycket strukturerat och sätter, som sagt, fingret på en mycket viktig fråga inte minst inom musikutbildningen. Det är ett föredrag som i hög grad berör all undervisning på musik- och kulturskolor. Naturligtvis i första hand musik, men även andra ämnen. Rekommenderas varmt.”

Håkan Sandh 


Projektledare, Sveriges Musik- och kulturskoleråd