Högskaola / Universitet

Kompetensutveckling: Tillgänglig undervisning

Målgrupp: lärare, föreläsare, ansvariga etcFöreläsning 1,5 – 2 h utifrån önskemål
En Bild av Dyslexi – Inblick, information

  • Attityd och förhållningssätt
  • Tillgänglighet och mångfald, tillgänglig text
  • Lagar; ”nya” bristande tillgänglighet.
  • Hur kan vi göra?

Rådgivning och kartläggning

I samråd med samordnare och bibliotikarie (och/eller andra beroende på struktur)
Förslag på policys som förebygger ”buggar” i systemet.● Checklista
● Möte med samordnare – tillgängliga studier
● Policy x 2 eller utifrån era behov
Studentrådgivning i grupp
Målgrupp: till studenter med dyslexi och andra nyfiknaFöreläsning och workshop, 2 h
● En Bild av Dyslexi – Inblick, information
● Attityd och förhållningssätt, självbild
● Studieteknik och tillvägagångssätt
● Hur kan man göra?
● Hitta dina sätt!
Referens:
Christopher Sönnerbrandt

Chef Studieadministrativa avdelningen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Tillgänglig utbildning

Halvdagsutbildning
med en inkluderad workshop inom området tillgänglig text.

Finns även en heldagskurs om man önskar ytterligare fördjupning med mer praktiskt arbete på plats i grupper. Samtal och planering för framtida strategier genomförs utifrån begreppet tillgänglig text och tillgänglig utbildning.

Tillgänglig utbildning erbjuds i form av paketet ovan eller som singelföreläsning, utefter kundens önskemål.