Vår styrka…"

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Vår styrka ligger i våra olikheter – ett uttryck med många bottnar i en tid som vår. /Susanna 2015

När det gäller dyslexi…"

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Dyslexi När det gäller dyslexi är det arbetssätt det handlar om, inte att krav på kunskap behöver sänkas. Man behöver få förutsättningar för att kunna ta till sig kunskaperna, utan att hindras eller stoppas av texten – här finns det andra sätt att tillgodogöra sig innehållet på. I samhället använder vi idag många sätt att…

Må ängsligheten…"

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Må ängsligheten försvinna från svensk skola.. /Susanna

Likvärdig utbildning

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Viktigt: Tillgänglig Text. Alla elever med dyslexi måste ha tillgång till olika tillvägagångssätt när det gäller text. En bra grej är en talsyntes som läser upp text. Detta behövs för att eleven inte ska kunna bli stoppad av texter i undervisningen, vilket påverkar skolarbetet negativt. Ett missförstånd är att alternativa sätt bara tas till då…

Film: Att få texten uppläst

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Hur fungerar den inbyggda talsyntesen i Iphone och Ipad? Få texten uppläst med den inbyggda funktionen Tala: ”Läs upp markering” på iPhone och iPad. Se hur du gör i Johanna Kristenssons film: Lycka till! 🙂 /Susanna

Film: Få texten uppläst – via webbläsaren

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Dator Ladda ner en talsyntes via webbläsaren Google Crome. Se hur du gör i Johanna Kristenssons film:

Film: få texten uppläst

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Hur kan jag få texten uppläst på min mac-dator? Mac har inbyggd talsyntes. Denna klarar inte att läsa upp PDF-format etc, men man kan klara sig en bra bit med denna. Se hur du aktiverar denna i Johanna Kristenssons film: Lycka till! 🙂 /Susanna

Frågor och svar

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

– ”Mitt barn fick i våras en dyslexidiagnos. Funderar nu själv på om jag har dyslexi. Hur går jag tillväga om jag vill ta reda på det?” Svar: Det vi kallar dyslexi är ärftligt, så det är troligt. Hur man kan gå tillväga ser lite olika ut beroende på vart man i Sverige befinner sig.…

3 tips för studierna!

Av Susanna Cederquist | 2015-06-17

Några studietips!   Spela in föreläsningar och genomgångar, (finns ex bra appar för detta). Man kan då lyssna igen och anteckna efteråt. Kolla av med lärare och andra studenter/elever innan att detta är ok. Ta eventuellt hjälp av mentor/ handledare.   Anteckningshjälp. En annan elev/student skriver och mailar sedan anteckningarna till dig. Du kan då koncentrera…

Talsyntes – 3 tips för alla!

Av Susanna Cederquist | 2015-06-17

Talsyntes En talsyntes omvandlar text till tal och är ett bra verktyg för alla att kunna använda.   Här är 3 tips!:   Kontrollera vad du skrivit. Låt talsyntesen läsa upp din text, så hör du om det står det du tänkt dig.   Sökläs. Använd talsyntesen då du söker information bland stora mängder text.…