Musik Noter

Lyssna på uppsatsen

Susanna Cederquist uppsats i ämnet dyslexi och musik:
”Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet?”

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2009

  • Läs med ögonen:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A450041&dswid=1286

  • Läs med öronen:

Se nedan