Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.47.03

Sagt av dyslektiker

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

”Jag kan se helheten.”   Nathan Stooke Grundare av företaget Wisper Wireless, samt dyslektiker  

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.50.48

Sagt av dyslektiker

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

”Jag lever i en värld av mönster och bilder och jag ser saker som ingen annan ser.”…. ”På grund av dyslexi fungerar min hjärna annorlunda och jag ser dessa mönster.”   Beryl Benacerraf Radiolog och ultraljudsexpert, samt dyslektiker  

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.55.07

Om vår tid..

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Text och vår tid Att kommunicera via text, som jag gör nu, är ett av flera sätt eller medel för att förmedla information. Tillvägagångssättet att läsa har idag hög status i vårt samhälle. Vi värderar inte andra tillvägagångssätt lika högt och får inte heller lika systematisk träning i t ex förmågan att ta in information…

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 19.59.29

Är det inte bättre att…"

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Är det inte mer fördelaktigt att anpassa skolan efter barnen och inte att försöka anpassa barnen efter skolan? /Susanna 2015

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.14.41

Om att läsa

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Att läsa/ta till sig information via text går att göra på flera sätt. Vi skulle vinna mycket på att utvidga och acceptera detta synsätt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Talsyntes är ett smidigt tillvägagångssätt att nå information – låt oss hjälpas åt att sprida kunskapen. /Susanna 2015  

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.25.02

Om dyslexi

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Problematiken är inte kärnan. Dyslexin (problematik inom läs- och skrivområden) är ett resultat/en följd av ett annat sätt att fungera. Detta får i sin tur naturliga konsekvenser – negativa men också positiva. /Susanna 2015

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.35.06

Vår styrka…"

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Vår styrka ligger i våra olikheter – ett uttryck med många bottnar i en tid som vår. /Susanna 2015

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.46.27

När det gäller dyslexi…"

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Dyslexi När det gäller dyslexi är det arbetssätt det handlar om, inte att krav på kunskap behöver sänkas. Man behöver få förutsättningar för att kunna ta till sig kunskaperna, utan att hindras eller stoppas av texten – här finns det andra sätt att tillgodogöra sig innehållet på. I samhället använder vi idag många sätt att…

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.51.25

Må ängsligheten…"

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Må ängsligheten försvinna från svensk skola.. /Susanna

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.52.55

Likvärdig utbildning

Av Susanna Cederquist | 2015-06-18

Viktigt: Tillgänglig Text. Alla elever med dyslexi måste ha tillgång till olika tillvägagångssätt när det gäller text. En bra grej är en talsyntes som läser upp text. Detta behövs för att eleven inte ska kunna bli stoppad av texter i undervisningen, vilket påverkar skolarbetet negativt. Ett missförstånd är att alternativa sätt bara tas till då…