3 tips till din arbetsplats!
…för en tillgänglig start efter semestern:

 

  • Läs alltid upp all text som står i din PowerPoint-presentation högt. Då slipper åhörare välja mellan att lyssna och att läsa, med risk för att missa något.

 

  • Lämna inte ut text i pappersform med förväntan att alla tagit del av informationen kort därefter. Digitalt går bättre.

 

  • Utgå från dina anställdas och medarbetares styrkor. Ta vara på kreativitet, problemlösningsförmåga och brainstorming som sker muntligt.

 

Lycka till! /Susanna 🙂