Uppsats om dyslexi och musik

Susanna Cederquist uppsats i ämnet dyslexi och musik:
”Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet?”

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs uppsatsen på Svenska

Essay in English

Lyssna på uppsatsen