Föreläser om dyslexistyrkor på BDA 2021

”Strengths and dyslexia – the whole picture”
Nu tar vi ännu ett steg framåt med ämnet dyslexistyrkor och hela bilden av dyslexi!

Glad och stolt kan jag berätta att vi, jag och mina internationella kollegor, kommer att föreläsa på BDA konferens 2021.

British Dyslexia Association har gett oss 2 pass under konferensen 20-21 maj 2021.
Jag är chair för den första av dem:

Så vilka är vi och vad kommer vi lyfta?

Jag började föreläsa om dyslexi som tonåring. Sedan skriva och studera ämnet dyslexistyrkor i början av 2000-talet i och med mitt examensarbete under min lärarutbildning. 2009 började jag föreläsa och utbilda proffesionellt om hela bilden av dyslexi. Då jag upplevde mig ensam med min bild i Sverige blev internationella kontakter av stor vikt sedan 2012. Möten, samtal och besök i andra länder med andra dyslexiexperter, forskare och professorer. 2013 besökte jag Harvard University för möten.

2015 blev boken ”Dyslexi + Styrkor = Sant” färdig. Syftet att på svenska visa att det inte bara var jag som arbetade med att öka kunskapen om det breda perspektivet på dyslexi. Vi är många runt om i världen som parallellt arbetar med att öka kunskapen om dyslexistyrkorna och förståelsen för hela bilden av dyslexi.

2018 blev jag inbjuden till Global Dyslexia Summit i London och 2019 hade jag själv möjligheten att arrangera en internationell dyslexikonferens.

Som projektledare för projektet VIDD anordnandes dagen ”Dyslexi och Kreativitet” den 3 juni 2019 i Stockholm. Vi var både talare från Sverige och internationella experter som inte tidigare talat i vårt land. Konferensen innehöll även en konstutställning på temat dyslexi och dyslexistyrkor. För tillgängligheten hade vi livetolkning så alla deltagare och gäster kunde välja att ta dela av föreläsningarna på svenska eller engelska.

I början av 2020 kände jag att vi behövde något mer. Ett starkare och mer organiserat samarbete mellan oss som arbetar med samma sak över landsgränserna. Att stärka ämnet och kunskapen om hela bilden av dyslexi och dyslexistyrkorna. Jag började undersöka hur intresset såg ut. Var man intresserad av ett närmare samarbete mellan världsdelarna?

I maj 2020 höll vi vårt första möte. Namnet på oss är WHOLE – International Dyslexia Strengths Network. Medlemmar är dyslexiexperter, forskare och professorer från England, Iran, USA, Kina, Singapore, Nederländerna och Sverige. Gästföreläsarna på våra möten har kommit från exempelvis Italien, Australien och Taiwan.

WHOLE-Color
WHOLE Logo

Känns fantastiskt att samarbeta, lära och samtala och även gemensamt kunna sprida kunskapen till fler om hela bilden och dyslexistyrkorna.

Om några veckor har vi vårt första gemensamma framträdande. Är hedrande att två tillfällen på BDA konferens 2021 kommer att ägnas åt ämnet dyslexistyrkor. British Dyslexia Assiciation vill lyfta och sprida vårt arbete och forskning och det känns hoppfullt för framtiden.
Jag är otroligt stolt att vara chair för ett av tillfällena: ”Strengths and dyslexia – the whole picture”.


Inledande kommer jag att presentera mig och mitt arbete i Sverige. Sedan fortsätta presentera de fortsatta talarna, andra medlemmar i WHOLE – nätverket, och varför vi gör det vi gör.

Sedan lämnar jag över till Dr Helen Taylor och Dr Mahnaz Akhavan Tafti och temat: Dyslexic Strengths needed in the past and the future

Dean Bragonier och Stephanie Raber fortsätter sedan i ämnet: ”Supporting student growth through a strength-based approach”

”The WHOLE Picture in Singapore”
Presenteras härnäst av Geetha Shantha Ram och Deborah Hewes

Avslutningsvis har professor Rod Nicolson ordet och presenterar sitt arbete och även hälsningar från Dr Nel Hofmeester och Dr Panagiota Blouchou. Titeln på deras anförande är:
– Dyslexia, the Whole Picture and the 360 degree Perspectiv

Dagen efter, 21 maj, föreläser även professor Rod Nicolson, Professor John Stein, Dr Fernette och Dr Brock Eide och Professor Angela Fawcett m fl under titeln: Strengths and Dyslexia: The What and the Why

Ju mer vi känner till om hela bilden av dyslexi har vi att vinna, både på individnivå och kollektiv nivå. (För mer info se här.) Ju mer skolan och lärarna vet hur de behöver förhålla sig till dyslexi och undervisning desto bättre är det. (För mer info se här och här.)
Ju mer arbetsplatser, myndigheter och företag vet hur de skapar ett öppet klimat om dyslexi och hur de kan ”Kompetenseffektivisera mera” desto bättre är det. (För mer info se här)
Vårt samhälle har mycket att vinna på att se, känna till och använda hela bilden av dyslexi. Konsekvenserna av den dyslektiska problematiken måste tas på allvar. Hur textnormen påverka och vad vi behöver göra för att skapa lika villkor till text. Vi måste också öka kunskapen om Dyslexistyrkorna, att vi förstår och använder dem på många nivåer – den möjligheten får vi inte gå miste om.

Jag ser dock positivt på framtiden och kunskapen går hela tiden framåt. Både på individnivå, att fler börjar förstå sina kompetenser – liksom ett allmänintresse för att lära sig mer om ämnet ökar.

Vi ses den 20:e maj!

Anmälan, program och mer info om BDA-konferensen finner du här eller på adressen: https://bdaic2021.vfairs.com

/Susanna Cederquist

En Bild av Dyslexi

Chairman of
WHOLE
⁃ International Dyslexia Strengths Network