Dyslexi i skolan – se hela bilden

I april i år, 2021, kom boken ”Dyslexi i skolan – se hela bilden” utgiven av förlaget Sanoma utbildning.

Skärmavbild-2021-03-25-kl.-08.15.38

Författare: Susanna Cederquist

Ämne: Lärande och pedagogiskt ledarskap

Antal sidor: 200

ISBN: 9789152360088

Dyslexi innebär läs- och skrivsvårigheter men också tillgång till specifika styrkor. I denna bok beskriver Susanna Cederquist varför det är viktigt att se hela bilden av dyslexi – att arbeta med både svårigheterna och dyslexistyrkorna och ge eleverna verktyg för framtiden. Tanken med Dyslexi i skolan – Se hela bilden är att förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer. Boken består därför till stor del av fallbeskrivningar, korta berättelser av olika situationer som dyslektiker kan hamna i. I anslutning till dessa beskrivningar ger författaren råd om hur du som lärare kan agera och tänka.

Dyslexi i skolan – Se hela bilden riktar sig främst till yrkesverksamma lärare i alla ämnen, från förskoleklass till gymnasiet, men även till skolledare och övrig personal som kan ha nytta av boken för att öka sin förståelse för dyslexi. Även föräldrar kan finna hjälp och stöd i boken i kontakten med skolan och sitt barns studiesituation.

Susanna Cederquist är lärare och har sedan 15 år tillbaka arbetat med att förändra och vidga synen på dyslexi i Sverige. Hon föreläser, håller utbildningar och är rådgivare i frågor om begreppet tillgänglig utbildning. Susanna samarbetar sedan länge nära med internationella forskare och dyslexiexperter runt om i världen. Texten är tillgänglig via lyssningskoder. Du kan välja att lyssna, läsa den med öronen, direkt från den tryckta boken.

_____________________________________________________________________________________

Boken innehåller också kollegors ord, andra dyslexiexperter, forskare och proffesorer som Susanna samarbetar med. I ett blogginlägg skrev Susanna såhär om den delen i slutet av kapitel 2 i boken:

🌎 Internationella kollegors ord 🌎

Ja, det ville jag ju självklart också ha med i boken! Vi är ju många som arbetar runt om i världen med hela bilden av dyslexi, dyslexistyrkorna, och som samarbetar. Därför frågade jag några av mina kollegor om de ville vara med och bidra i boken och de ville de! ☀️

– Vad tycker du är det viktigaste för lärare att veta om dyslexi?

Deras svar finns i kapitel 2 (sid 56 och några sidor framåt):

⭐ Kate Griggs / Made By Dyslexia (England), lyfte de tänkandet

⭐ Thomas G West (USA), aspekter på vårt samhälle

⭐ Lee Siang / Dyslexia Association of Singapore (DAS) (Singapore), möjligheterna i styrkorna

⭐ Dr Helen Taylor (England), riskerna med skolans traditioner

⭐ Dr Matthew Schneps (USA) möjligheterna i de olika sätten

⭐ Dr Mahanaz Akhavan Tafti (Iran), skolans potential till förändring

⭐ Dr Fernette och Brock Eide / Dyslexic Advantage (USA), lärarnas möjligheter till upptäckter

⭐ Gunnar Bjursell (Sverige), kompetensprofilen

⭐ Will Wheeler / The Dyslexic Evolution (Australien), möjligheterna i olikheter

⭐ Stephanie Raber HOI Foundation (Holland), lärarnas möjligheter att förstå och förändra

⭐ Örjan Strandberg Egenskapssamhället etc (Sverige), förändringen i förhållningsättet

⭐ Rod Nicolson (England), styrkornas möjligheter

⭐ Dean Bragonier / NoticeAbility (USA), pedagogiken och paradigmskiftet

⭐ Callum Heckstall – Smith / @BDA (England), neurodiversiteten

och mycket annat!

Röster om boken:

”Kan avslöja att gårdagens disk står kvar på diskbänken, tvätten är ovikt och den där texten som skulle korrläsas fortfarande är oredigerad…för jag började läsa och bläddra på en gång…Jag gillar hur Susanna blandar forskning med konkreta exempel och erfarenheter…Klockrent kring textnormen…Tack för en fantastisk bok”

@Logopedjulia

”Boken utmanar den ”traditionella pedagogiken” och jag hejar gladeligen på!!”

@mitt_digitala_klassrum

”Jag tycker särskilt mycket om hur boken är upplagd…Boken är även ett föredöme som finns via Blipsay Lyssningskoder, precis så inkluderande som en bok om dyslexi bör vara” 

@Laspedagogen

”Det här är en bok som alla i skolan borde läsa, då den vidgar förståelsen kring dyslexi, det handlar inte bara om läs – och skrivproblematik utan också om elevers styrkor. Boken lyfter även viktiga perspektiv såsom textnormen, representation i skolan och funktionsrättsperspektivet på ett uppfriskande sätt. Läsaren kan omöjligt undgå det raka budskapet, vi som arbetar i skolan behöver vara beredda på att tänka om och göra om” 

@Specialpedagog_i_skolan

”Så glad jag och mina kollegor hade varit om vi fått denna bok. Boken är en guldgruva för lärare, både lärarstudenter och de redan verksamma…Det märks verkligen att du är pedagog.”

Margareta Colliander, Mellanstadielärare

Recension från BTJ, Bibliotekstjänst:

Susanna Cederquist är lärare med egen erfarenhet av dyslexi. Sedan många år arbetar Susanna Cederquist med att utbilda och skriva om dyslexi. Cederquist står även bakom Blipsay, en teknik med lyssningskoder som spelar upp text med en inläst röst. I den här boken finns Blipsay, vilket gör att läsaren enkelt kan välja att läsa genom att lyssna på boken. Dyslexi förknippas oftast med svårigheter och problem. Syftet med den här boken är att bredda perspektivet på dyslexi, öka medvetenheten kring normer om läsning och beskriva både svårigheter och styrkor med dyslexi. Styrkor som, enligt författaren, ofta följer med dyslexi är exempelvis: förmåga att tänka visuellt, innovativt och utanför boxen, snabbt se lösningar och förstå komplexa problem. Författaren visar i boken hur dessa styrkor kan uppmärksammas och tas tillvara som tillgångar och berikande olikheter. Boken är mycket bra och innehåller mängder av värdefulla undervisningstips till lärare, fallbeskrivningar och råd för en tillgänglig utbildning för alla. Dyslexi i skolan. Se hela bilden passar blivande och yrkesverksamma lärare från förskoleklass till gymnasiet.

Helhetsbetyg: 4.”

Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig.

Recension: Publiceras i Bibliotekstjänst TJ-häftet nr 14, 2021, Lektör: Therese Nordholm

Mer info om boken och inköpsställen finns här: https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/dyslexi-i-skola-S3200083/

In English

”Dyslexia in schools – see the whole picture” by Susanna Cederquist

Dyslexia means reading and writing difficulties but also access to specific strengths. In this book, Susanna Cederquist describes why it is important to see the whole picture of dyslexia – to work with both the strengths and weaknesses and give students the tools they need. The idea of ​​Dyslexia in school – see the whole picture is to show how dyslexics can experience different situations in the classroom. The book is about how we can create an equivalent education for students with dyslexia.

The book therefore largely consists of case descriptions, short stories of different situations that dyslexics may end up in. In connection with these descriptions, the author gives advice on how you as a teacher can act and think. Dyslexia in school – see the whole picture is aimed primarily at teachers in all subjects, from preschool to high school, but also school leaders and other staff who can benefit from the book to increase their understanding of dyslexia. 

Susanna Cederquist is a teacher and has been spending 15 years changing and broadening the view of dyslexia in Sweden. She lectures and is an advisor on matters concerning the concept of accessible education. Susanna has extensive experience of close collaboration with international researchers and dyslexia experts around the world. 

The text is available via listening codes – you can choose to listen, read it with your ears, directly from the printed book.

Are you interested in having the book translated? Please contact us at Sanoma Utbildning, Sweden.

Kind regards
Anne Laurella, Publisher
anne.laurella@sanomautbildning.se 

Skärmavbild 2021-05-20 kl. 08.56.35