Skärmavbild 2020-05-03 kl. 18.30.48

WORDS

Av Susanna Cederquist | 2020-05-03

WORDS Att använda ord i ett sammanhang där syftet inte är att de skall läsas. Går det?Att betrakta bokstäverna och orden som visuella former och delar i ett mönster. Ord är vackra.Går det att göra text tredimensionell? Susanna Har lekt med perspektiv och försökt ta in Fler dimensioner bland orden. Fotona är inte manipulerade eller bearbetade. Är…

Skärmavbild-2020-04-28-kl.-07.28.58

The value of dyslexia: del 2

Av Susanna Cederquist | 2020-04-28

De engelska Made By Dyslexia bedriver ett fint och viktigt arbete med att få ut information om dyslexistyrkorna. Grundaren är Kate Griggs som jag har mycket kontakt med. De sprider info i film, text och genom event. Här finner du del 2 i deras text ”The Value of Dyslexia”: http://madebydyslexia.org/assets/downloads/EY-the-value-of-dyslexia.pdf Del 1 och mer om…

Skärmavbild 2020-04-28 kl. 07.17.00

Film: Om dyslexistyrkor i arbetslivet

Av Susanna Cederquist | 2020-04-28

Hur kan vi kompetenseffektivisera mera? ❓Hur kan dyslexistyrkorna tillvaratas på arbetsplatser och inom företag? I denna film berättar företaget EY hur de gör.? Hör också Made By Dyslexias grundare, den engelska kollegan Kate Griggs, om deras sätt att sprida info om dyslexistyrkorna.?

Skärmavbild 2020-04-16 kl. 16.52.58

Lyssna: ”Dyslexi enligt mig”… för snart 15 år sedan

Av Susanna Cederquist | 2020-04-16

En tillbakablick. Jag höll nyss på att gå igenom massa material och hamnade i min dyslexiuppsats. Ett av avsnitten i uppsatsen fick namnet ”Dyslexi enligt mig”. Uppsatsen publicerades 2009 men många delar påbörjades och skrevs långt innan dess. På 36 minuter hör du delen ”Dyslexi enligt mig”, uppläst av just mig. Det skedde för ett…

Skärmavbild-2020-04-15-kl.-17.26.31

Italiensk artikel om kreativitet och dyslexi

Av Susanna Cederquist | 2020-04-15

I den italienska artikel i International Journal of Disability, Development and education, 2016, beskrivs även dyslexi och kreativitet i studien ”Divergent Thinking in Italian Students with and Without Reading Impairments”. De som genomförde studien var Lucia Bigozzia, Christian Tarchia, Giuliana Pintoa och Renato Donfrancescob. Här ser man även resultat som visar på kreativa förmågor kopplat…

Skärmavbild-2020-04-15-kl.-15.14.54

Kreativitet och dyslexi

Av Susanna Cederquist | 2020-04-15

Här ser du en italiensk studie kring dyslexi och kreativitet, publicerad 8 maj 2016 av Cancer et al. ”The alleged link between creativity and dyslexia”  Testpersonerna var gymnasieelever. Testen som användes identifierade 3 grundläggande färdigheter inom kreativt tänkande; utvidgning, anslutning och omorganisation. Det konstaterades att elever med dyslexi hade en statistiskt signifikant högre benägenhet för…

Skärmavbild 2020-04-14 kl. 07.33.59

FILM: Gunnar Bjursell om skolsystemet etc

Av Susanna Cederquist | 2020-04-14

? Ett inslag från konferensen ”Dyslexi och Kreativitet” 3 juni 2019 i Stockholm. Gunnar Bjursell lyfter här skolsystemet generellt, vikten av kreativitet etc. ?? GUNNAR BJURSELL Professor i molekylärbiologi. Pionjär inom svensk kulturmedicinsk forskning. Gunnar har varit vice ordf i RIFO, ledamot av den utbildningsvetenskapliga kommittén samt ingått i ”Dyslexistiftelsen”. Docent i medicinsk och fysiologisk…

Skärmavbild 2020-04-06 kl. 17.13.20

Lärar- och skoltips!

Av Susanna Cederquist | 2020-04-06

ILT inläsningstjänst publicerade idag en intervju. Jag fick nyligen förmånen att blogga för dem om hur skolan kan tänka kring tillgänglig undervisning och dyslexi. Läs artikeln här:

Skärmavbild-2020-04-05-kl.-10.42.22

Nytt om dyslexi, musik och amerikansk konferens.

Av Susanna Cederquist | 2020-04-05

I en artikel från 20 februari 2020 omnämns den italienska sångaren Franc D’Ambrosio, musik och dyslexi, dyslexistyrkor och nya rön om känslor. Citat från konferensen “The Other Side of the Brain: Exploring Emotion and Music in Dyslexia,” i San Francisco den 4 februari 2020 och länkar finns också omnämnt. Läs artikeln här: (Engelsk text) https://synapse.ucsf.edu/articles/2020/02/20/singular-talent

Skärmavbild-2020-04-05-kl.-09.27.12

Film: om dyslexistyrkor etc 4/2 2020

Av Susanna Cederquist | 2020-04-05

Från konferensen ”The Other Side of the Brain” hör du här Marilu Gorno Tempini, MD, PhD, Charles Schwab Distinguished Professor inom dyslexi och neurovetenskap, UCSF, University of California. Här presenteras en bild av hela hjärnan kopplat till dyslexi. I det 11 minuter långa klippet pratas svårigheter och lättheter. Bland annat om dyslexistyrkorna som rör visuell…