Likvärdighet i läsfrämjandelyftet

Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar i skolan? Deltagande, lärande på lika villkor?

Det här är ett ämne som jag brinner för och föreläst och utbildat om i 15 år.

Om vad man behöver tänka på utifrån elevers olikheter, och olika sätt att läsa, i skolans värld? Om vad vi behöver veta och göra för att inte hindra elevers lärande på grund av att vi begränsar tillvägagångssätten. Normers inverkan, elevhälsas inverkan.

Idag har jag åter haft förmånen att utbilda och föreläsa om just det här. Om vikten av samsyn och samverkan, vi styr den verklighet eleven möter. Fått möta lärare, bibliotekarier och skolbibliotekarier från olika regioner, bland annat Östergötland.

Samtalen och responsen gör mig alltid hoppfull. Det här är ämnen som berör, för att de också är så otroligt viktiga, avgörande.

Må samtalen om hur vi skapar en likvärdig och inkluderande skola – på allas villkor – oavsett hur eleverna fungerar, tänker och gör – aldrig upphöra.

Tack för idag!

Har varit så roligt och spännande att få djupdyka och lyfta ämnet öronläsa ur så många perspektiv. 🙏🏼

Tack #biblioteksutveckling och att jag fick göra denna kurs inom #läsfrämjandelyftet ! Tack Linda Sävhammar och dina kollegor!

C104dff1 64ba 4fb6 A411 03c7a785b963 1 105 C