Förstå dyslexi i undervisningen

🎬 Undervisar du i åk 4-9? Jag är så glad för att det nu är så enkelt för dig att kunna lära dig ännu mer om dina elever med dyslexi. Du kan dessutom själv bestämma när du vill gör det. Möta elever 9-15 år gamla i sitt klassrum och få inblick i vad de upplever. Få handledning hur du då kan göra, förebygga och ytterligare förstå.

När jag fick frågan från @skolporten om att göra en digital webbkurs för lärare i grundskolan, behövde jag inte tänka så länge. Oftast är jag annars ute och utbildar och föreläser för hela skolor, all personal i fortbildning och kompetensutveckling. Men om du är en enskild lärare på en skola, hur gör du då?

Därför är jag så glad över att även du nu kan fortbilda dig, när det helst passar dig, på egen hand. Att @skolporten erbjuder fortbildning för lärare inom dyslexi på detta sätt.

Tack för att ni vill öka kunskapen om dyslexi i skolan! Tack för att ni gör det så enkelt och tillgängligt! Och tack för att jag på detta sätt får bidra till att lärare får en ökad förståelse för dyslexi i klassrummet. Tack för att ni lyfter dyslexi, och hela bilden av det i skolan! Kunskap om dyslexi i skolan är många gånger helt avgörande. Avgörande för våra elever och dess framtid. Ur ett lärande och pedagogiskt perspektiv, ett elevhälsoperspektiv, liksom ett hållbarhetsperspektiv – kunskapen är avgörande för vilken verklighet eleverna möter nu och framöver.

#dyslexi #dyslexia #dysleksi #fortbildning #kompetensutveckling #dyslexiiskolan #sehelabilden #dyslexistyrkor #lärare #lärarutbildning #lärarfortbildning #likvärdigskola #tillgängligskola #hållbarskola #skola #förstådyslexi #dyslexibilda #dyslexibildadig #inteettbarntill#läsaidag #skolaochdyslexi #hållbarskola #elevhälsa #läsfrämjande #läsa #skolporten #webbfortbildning #förstådyslexi #lärareochdyslexi #förstådyslexiiundervisningen #likvärdigskola #skolaföralla

Skarmavbild 2024 03 14 Kl. 16.21.08 1