Film: Vad är att läsa idag?

I samarbete med Stockholm stad, utbildningsförvaltningen / Skoldatateket Stockholm.

Filmen är en del lärarfortbildning jag höll för de kommunala skolorna i Stockholm, 2021.

Dock finner jag innehållet minst lika aktuellt nu: