Debattsvar till artikel som ifrågasätter dyslexi

Susanna Cederquist i tidningen Lundagård – Sveriges äldsta studenttidning. Bemöter artikel i debatt om dyslexi.

Det vi idag benämner Dyslexi, de läs-och skrivsvårigheter som oftast syftas på, finns i allra högsta grad. Det är något vi inte kan förringa. Dock skrivs det i artikeln 20-02-17 att DutchNews rapporterar att andelen dyslektiker uppmärksammats till 30 procent bland eleverna på en högstadieskola, vilket låter som en väldigt hög siffra. Artikeln avslutas med att man med pedagogik troligen kan få ner siffran, vilket säkerligen kan stämma. I andra sammanhang talas det oftare om siffror som kan röra sig mellan 5 och 10 procent. Det som dock är olyckligt och missvisande är rubriken som valts; ”Ny forskning: Dyslexi kan bero på dålig undervisning”. De läs- och skrivsvårigheter som vi förknippar med begreppet dyslexi är högst verkliga.

Läs hela artikeln här

eller i länken: https://lundagard.se/2017/03/06/debatt-ta-hela-bilden-av-dyslexi-pa-allvar/