Gör texten lättillgänglig – men inte lätt

Artikel om skola, tillgänglighet, litteratur och likvärdighet av Susanna Cederquist i Lärarnas tidning.

Publicerad på webben 8 maj 2017 och strax efter i den tryckta utgåvan.

Artikeln är tillgänglig med Blipsay Lyssningskoder.

Läs med ögon eller öron – blippa Lyssningskoden med din telefon och hör texten uppläst av en professionell uppläsare. Mer info om hur du gör finner du på: www.blipsay.se

Sagt om artikeln:

”En text som belyser hur viktigt det är att ha kunskap om HUR man bör anpassa lärandemiljön, inte bara ATT den bör anpassas – det är skillnad på lättillgänglig och lätt!”
Logopedbolaget

”Texter för dyslektiker ska inte vara lätta, men sätten att ta del av dem ska vara många. Läs Susanna Cederquists debattinlägg med ögonen eller öronen”
/Karin, debattredaktör, Lärarnas Tidning

Som dyslektiker behöver man inte ha förenklad text eller mer lättlästa böcker. Istället måste alla sorters texter göras tillgängliga för dem som läser med öronen. Vi har inte råd att gå miste om dyslektikers uppfinningsrikedom och skapande förmågor.


Läs artikeln i Lärarnas Tidning nedan:

https://lararnastidning.se/gor-texten-lattillganglig-men-inte-latt/