Möte i England med Kate Griggs och Made By Dyslexia

Fint minne från förra året! I juni 2018 hade jag och Sara Silbersky glädjen att träffa den engelska organisationen Made By Dyslexia:s grundare Kate Griggs i London.

Härligt möte med samtal kring dyslexi och vikten av att lyfta och sprida information om hela bilden, inklusive dyslexistyrkorna i våra respektive länder. Sedan dess har vi mycket kontakt.

Mer om deras fina arbete finns bland annat på deras webbplats här eller på http://madebydyslexia.org.

Kate Griggs, grundare av Made By Dyslexia i England.