Almedalen och nationella proven 3 #inteettbarntill

2018 var jag i Almedalen hela veckan för att prata pedagogik och tillgänglighet. Jag var på alla forum kring skola jag hann med för att informera om dyslexi, dyslexistyrkor och framförallt läget kring de nationella proven. Även på detta seminarium. #inteettbarntill

4 juli 2018:

”Nu kommer text, så på med talsyntesen. ?

Min undran…

Vi måste få ut hela barn ur skolan.
Idag får vi inte det pga att många stoppas i utbildningssystemet på grund av att vi begränsar tillvägagångssättet. Norm. Allt som oftast saknas även förhållningssättet om vad dyslexi innebär liksom en rättvis självbild kring sina sätt och kompetenser hos elever och skolan i stort.

– Normen måste rymma mångfald, en framgångsfaktor som många är rörande överens om här i Almedalen på skolområdet. Men vad händer sedan? Hur ser etableringen av detta ut i verkligheten och vems är ansvaret för att detta faktiskt sker?

– De nationella proven kan absolut inte användas som diagnostikeringsverktyg! Det är inte syftet. Detta har motsatta har idag hävdats av politiker vilket jag sa att jag tyckte var allvarligt. Den systematiska diskrimineringen av barn i åk 3 och 6 i anslutning till de nationella proven måste upphöra. Vem sätter stopp?

– Förutsättningarna kring tillgänglig utbildning handlar om förhållningssätt, kunskap, och förutsättningar uppifrån. En struktur måste finnas. Hur kommer vi till bukt med att ansvaret för en tillgänglig utbildning ofta endast hamnar på lärarnivå och inte högre upp, vilket är en förutsättning för likvärdighet?

Detta undrade jag under eftermiddagens seminarium om vilken lärarkompetens kring dyslexi som finns i dagens skola.

Vi måste få ut hela barn ur skolan. Barn som har fått hitta, använda och utveckla sina sätt. Ha kunskap och insikt gällande sina kompetenser och styrkor. En rättvis självbild om hela bilden av dyslexi. Självklart måste detta bli en del av lärarutbildningarna och lärares kompetens. Jag finns inom endel lärarutbildningar, men fler behövs.

I panelen var:

Roza Güclü Hedin, #Utbildningsutskottet, #Socialdemokraterna

Mia Sköld, Lärare och gruppledare i #kommunfullmäktige i Norrköping, #Miljöpartiet

Marie Holm, #Kommunpolitiker Örebro, #Kristdemokraterna

Michael Svensson, #Utbildningsutskottet, #Moderaterna

Matilda Gustafsson, Lärarförbundet students ordförande, #Lärarförbundet

Per-Arne Andersson, #SKL

Ett seminarium arrangerat av Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen

Tack Roza, för ditt bidrag kring personliga erfarenheter! Viktigt!

#skolAlm #almedalsveckan2018 #almedalen #skola

#tillgängligutbildning #dyslexi #sehelabilden