Almedalen om nationella proven och #inteettbarntill

2018 var jag i Almedalen hela veckan för att prata pedagogik, tillgänglighet och dyslexi. Jag var på alla forum kring skola jag hann med för att informera om dyslexi, dyslexistyrkor och läget kring de nationella proven. #inteettbarntill

Här informerar jag på seminarium på temat: ”Psykisk ohälsa, elevhälsan och en skola för alla”. Talare och medverkande ser du nedan:

5 juli 2018:

”Viktigt seminarium om en skola för alla.

Georgios från Underbara ADHD sade klokt att ”Avdramatisera olikheter, utan att bagatellisera svårigheter”…

”Kunskapen om och bilden av ADHD ser olika ut idag än för 25 år sedan”. 

Samma sak gäller kring dyslexi, många innehar idag en gammal/äldre bild av dyslexi. Fortbildning och kunskap för att förutsättningar till likvärdig och tillgänglig utbildning behövs. Självklar också för att elever ska ha möjlighet att ha rätt självbild och kunskap om din kompetens.

– Många här i Almedalen är överens om att mångfald måste vara normen i svensk skola. Att lösningen ligger i strategiskt och systematiskt tillgänglighetsarbete. Idag pågår en systematiskt diskriminering av många barn med dyslexi i åk 3 och 6 i och med de nationella proven, initierad av högsta ort. Det är allvarligt. 

Vem har ansvaret för att skolan blir likvärdig och samtalen här blir verklighet och diskriminering upphör?

Detta fick jag möjlighet att lyfta på Nyhetsmagasinet Syre:s seminarium:

Psykisk ohälsa, elevhälsan och en skola för alla

Panel:

Kerstin Evelius, nationell samordnare, Nationell samordnare inom området psykisk hälsa

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Georgios Karpathakis, grundare, #Underbara ADHD

Terese Österholm, leg psykolog, Lågaffektiva psykologer

Anna Bessö, chef för avdelningen för livsvillkor och levnadsvano, #Folkhälsomyndigheten

Joanna Lundin, npf-pedagog

Teresa Linnarsson, #FöreningenTilia

Tack för ett viktigt seminarium!

#skolAlm #almedalen #almedalsveckan2018 #tillgängligutbildning #likvärdigutbildning #dyslexi #dyslexia #sehelabilden