Fortsatt arbete inom Utbildningsnämnden

Inspel från januari i år, 2020:

Nyss avslutades möte i Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor i Stockholms stad. Påbörjar nu mitt 6:e år som ledamot, nominerad av Dyslexiförbundet i representation för Funktionsrätt Stockholms. Andra året på andra 4 årsperioden, tack åter för förtroendet! Mycket avhandlades och jag lyfte framförallt betygsfrågan redan från åk 4, som åter är på tapeten och som jag vänder mig emot.

#dyslexi #dyslexia #inteettbarntill #tillgängligutbildning #skola#skolfrågor #tillgänglighet #utbildningsnämnden #stockholmstad