Tillgänglig kommunikation – så når du fler!

” – Detta borde ju ingå i alla kommunikatörsutbildningar!”

Under våren har jag haft och kommer att ha fler uppdrag att utbilda kommunikatörer. Så kul och hoppfullt med reaktionerna, att detta innehåll är av stor vikt!

Tillgänglig kommunikation – så kan du nå fler! Om detta och om förhållningssätt till dyslexi har jag idag hållit halvdagsutbildning.

Blad annat har jag träffat ett stort gärna kommunikatörer inom arrangerat av Funka, där bilderna är tagna ifrån 12 februari 2020.

Det är så positivt att intresset ökar för hur vi når fler och kommunicerar effektivare! Heja!

#dyslexi #dyslexia #sehelailden #dyslexistyrkor #tillgänglighet#tillgängligtext #tillgängligkommunikation #mångfald #kommunikation#nåfler