Nytt om dyslexi, musik och amerikansk konferens.

I en artikel från 20 februari 2020 omnämns den italienska sångaren Franc D’Ambrosio, musik och dyslexi, dyslexistyrkor och nya rön om känslor.

Citat från konferensen “The Other Side of the Brain: Exploring Emotion and Music in Dyslexia,” i San Francisco den 4 februari 2020 och länkar finns också omnämnt.

Bild: Musikern Franc D’Ambrosio. Källa: Den omnämnda artikeln, (https://synapse.ucsf.edu/articles/2020/02/20/singular-talent)

Läs artikeln här: (Engelsk text)

https://synapse.ucsf.edu/articles/2020/02/20/singular-talent