FILM: Gunnar Bjursell om skolsystemet etc

? Ett inslag från konferensen ”Dyslexi och Kreativitet” 3 juni 2019 i Stockholm. Gunnar Bjursell lyfter här skolsystemet generellt, vikten av kreativitet etc.


?? GUNNAR BJURSELL Professor i molekylärbiologi.

Pionjär inom svensk kulturmedicinsk forskning. Gunnar har varit vice ordf i RIFO, ledamot av den utbildningsvetenskapliga kommittén samt ingått i ”Dyslexistiftelsen”. Docent i medicinsk och fysiologisk kemi, stipendiat vid Stanforduniversitetet i Kalifornien, bitr.professor vid Institutionen för Klinisk Genetik vid Århus Universitet, gästforskare på Imperial Cancer Research Fund Laboratories i London, professor i molekylär genetik samt professor i molekylär biologi vid Göteborgs universitet, samt Chalmers Biocentrums första föreståndare. Initiativtagare och en av grundarna till den årliga Internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg. Grundare av Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs Universitet och sedan 2011 huvudredaktör för Karolinska Institutet’s akademiska webbplats ”Den kulturella hjärnan”.
Sedan 1996 invald i Kungl Vetenskaps- och Vitterhetssamhället samt sedan 2008 invald i Ingenjörsvetenskapsakademien.

ENGLISH: Excerpt from Gunnar Bjursell lecture at Dyslexia and Creativity June 3, Stockholm


?? GUNNAR BJURSELL Professor of Molecular Biology.

Pioneer in Swedish cultural medicine research. Associate Professor of Medical and Physiological Chemistry, Ph.D. at Stanford University in California, BRI.professor at the Department of Clinical Genetics at the University of Aarhus, guest researcher at Imperial Cancer Research Fund Laboratories in London, professor of molecular genetics and professor of molecular biology at the University of Gothenburg, as well as Chalmers Biocentrum’s first director. Initiator and one of the founders of the annual International Science Festival in Gothenburg. Founder of the Center for Culture and Health at the University of Gothenburg and since 2011 the main editor of the Karolinska Institutet’s academic website ”The Cultural Brain”. He has been the vice president of RIFO, member of the educational science committee and has been a part of the Swedish Dyslexia Foundation.
Awarded the French States l´ordre National du Mérite 2001, Lars Salvius’ Prize in 2001, the University of Gothenburg’s Award for Art and Science in 2002, the Swedish Knowledge Prize in 2004, the Längmanska kulturfonden’s great prize in 2006, Chalmers Medal in 2006, the City of Gothenburg’s merit sign in 2009.

Since 1996 elected member of the Royal Swedish Science and Knowledge Society and since 2008 elected member of the The Royal Academy of Engineering and Science.

?? Om konferensen på SVENSKA:

Konferensdag med tema ”Dyslexi och kreativitet” på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 3 juni 2019. Föreläsare från USA, England och Sverige.

Fler talare:

Drs. Brock och Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Thomas G West, föreläsare och författare, USA

Gustav Källstrand, historiker och Nobelprisexpert, Sverige

Susanna Cederquist, dyslexiföreläsare och författare, Sverige

Dr. Helen Taylor, forskare, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Ordförande för Stockholms Innovatörskrets, Sverige

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, Sverige

Under dagen visades en konstutställning på temat dyslexi:

Utställare/konstnärer:

– Studenter från Forsbergs konstskola: 9 filmer på tema dyslexistyrkor

– @ochdyslexi / Sara Ahlström och Fanny Laubscher

– @Words_edition / Susanna Cederquist

Dagen livetolkades på plats av Semantix Sverige ur tillgänglighetsperspektiv, då allt innehåll blev tillgängligt på både svenska och engelska samtidigt.

Dagen arrangerades av projektet VIDD, projektledare Susanna Cederquist som även driver En Bild av Dyslexi.

Mer information om dagen finns på: http://vidd.nu/2019/01/29/dyslexi-och-kreativitet/

?? About the conference in ENGLISH:

Conference day with the theme ”Dyslexia And Creativity” at Clarion Hotel Sign in Stockholm on June 3, 2019. Sweden.

Other Lecturers:

– Drs. Brock and Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Thomas G. West, author and lecturer, USA

Gustav Källstrand, historian and Nobelprise expert, Sweden

Susanna Cederquist, En Bild av Dyslexi, Lecturer and author, Sweden

Dr. Helen Taylor, Researcher, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Chairman of the Stockholm Innovator Circle, Sweden

Prince Carl Philips and Princess Sofia Foundation, Sweden

During the day, an art exhibition on the theme of dyslexia was shown:

Exhibitors / Artists:

– Students from Forsberg’s art school with 9 films on the theme of dyslexic strengths

– @ochdyslexi / Sara Ahlström and Fanny Laubscher

– @Words_edition / Susanna Cederquist

The day was interpreted on site by Semantix Sweden from an accessibility perspective, as all content became available in both Swedish and English.

The day was organized by the project VIDD, project manager Susanna Cederquist, who also runs En Bild av Dyslexi.

More information about the day can be found at:

http://vidd.nu/2019/04/23/dyslexia-and-creativity/

Bild från 3 juni 2019.