đŸŽ„ Ett inslag frĂ„n konferensen ”Dyslexi och Kreativitet” 3 juni 2019 i Stockholm. Gunnar Bjursell lyfter hĂ€r skolsystemet generellt, vikten av kreativitet etc.


🇾đŸ‡Ș GUNNAR BJURSELL Professor i molekylĂ€rbiologi.

PionjĂ€r inom svensk kulturmedicinsk forskning. Gunnar har varit vice ordf i RIFO, ledamot av den utbildningsvetenskapliga kommittĂ©n samt ingĂ„tt i ”Dyslexistiftelsen”. Docent i medicinsk och fysiologisk kemi, stipendiat vid Stanforduniversitetet i Kalifornien, bitr.professor vid Institutionen för Klinisk Genetik vid Århus Universitet, gĂ€stforskare pĂ„ Imperial Cancer Research Fund Laboratories i London, professor i molekylĂ€r genetik samt professor i molekylĂ€r biologi vid Göteborgs universitet, samt Chalmers Biocentrums första förestĂ„ndare. Initiativtagare och en av grundarna till den Ă„rliga Internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg. Grundare av Centrum för kultur och hĂ€lsa vid Göteborgs Universitet och sedan 2011 huvudredaktör för Karolinska Institutet’s akademiska webbplats ”Den kulturella hjĂ€rnan”.
Sedan 1996 invald i Kungl Vetenskaps- och VitterhetssamhÀllet samt sedan 2008 invald i Ingenjörsvetenskapsakademien.

ENGLISH: Excerpt from Gunnar Bjursell lecture at Dyslexia and Creativity June 3, Stockholm


🇬🇧 GUNNAR BJURSELL Professor of Molecular Biology.

Pioneer in Swedish cultural medicine research. Associate Professor of Medical and Physiological Chemistry, Ph.D. at Stanford University in California, BRI.professor at the Department of Clinical Genetics at the University of Aarhus, guest researcher at Imperial Cancer Research Fund Laboratories in London, professor of molecular genetics and professor of molecular biology at the University of Gothenburg, as well as Chalmers Biocentrum’s first director. Initiator and one of the founders of the annual International Science Festival in Gothenburg. Founder of the Center for Culture and Health at the University of Gothenburg and since 2011 the main editor of the Karolinska Institutet’s academic website ”The Cultural Brain”. He has been the vice president of RIFO, member of the educational science committee and has been a part of the Swedish Dyslexia Foundation.
Awarded the French States lÂŽordre National du MĂ©rite 2001, Lars Salvius’ Prize in 2001, the University of Gothenburg’s Award for Art and Science in 2002, the Swedish Knowledge Prize in 2004, the LĂ€ngmanska kulturfonden’s great prize in 2006, Chalmers Medal in 2006, the City of Gothenburg’s merit sign in 2009.

Since 1996 elected member of the Royal Swedish Science and Knowledge Society and since 2008 elected member of the The Royal Academy of Engineering and Science.

🇾đŸ‡Ș Om konferensen pĂ„ SVENSKA:

Konferensdag med tema ”Dyslexi och kreativitet” pĂ„ Clarion Hotel Sign i Stockholm den 3 juni 2019. FörelĂ€sare frĂ„n USA, England och Sverige.

Fler talare:

Drs. Brock och Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Thomas G West, förelÀsare och författare, USA

Gustav KĂ€llstrand, historiker och Nobelprisexpert, Sverige

Susanna Cederquist, dyslexiförelÀsare och författare, Sverige

Dr. Helen Taylor, forskare, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Ordförande för Stockholms Innovatörskrets, Sverige

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, Sverige

Under dagen visades en konstutstÀllning pÄ temat dyslexi:

UtstÀllare/konstnÀrer:

– Studenter frĂ„n Forsbergs konstskola: 9 filmer pĂ„ tema dyslexistyrkor

– @ochdyslexi / Sara Ahlström och Fanny Laubscher

– @Words_edition / Susanna Cederquist

Dagen livetolkades pÄ plats av Semantix Sverige ur tillgÀnglighetsperspektiv, dÄ allt innehÄll blev tillgÀngligt pÄ bÄde svenska och engelska samtidigt.

Dagen arrangerades av projektet VIDD, projektledare Susanna Cederquist som Àven driver En Bild av Dyslexi.

Mer information om dagen finns pÄ: http://vidd.nu/2019/01/29/dyslexi-och-kreativitet/

🇬🇧 About the conference in ENGLISH:

Conference day with the theme ”Dyslexia And Creativity” at Clarion Hotel Sign in Stockholm on June 3, 2019. Sweden.

Other Lecturers:

– Drs. Brock and Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Thomas G. West, author and lecturer, USA

Gustav KĂ€llstrand, historian and Nobelprise expert, Sweden

Susanna Cederquist, En Bild av Dyslexi, Lecturer and author, Sweden

Dr. Helen Taylor, Researcher, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Chairman of the Stockholm Innovator Circle, Sweden

Prince Carl Philips and Princess Sofia Foundation, Sweden

During the day, an art exhibition on the theme of dyslexia was shown:

Exhibitors / Artists:

– Students from Forsberg’s art school with 9 films on the theme of dyslexic strengths

– @ochdyslexi / Sara Ahlström and Fanny Laubscher

– @Words_edition / Susanna Cederquist

The day was interpreted on site by Semantix Sweden from an accessibility perspective, as all content became available in both Swedish and English.

The day was organized by the project VIDD, project manager Susanna Cederquist, who also runs En Bild av Dyslexi.

More information about the day can be found at:

http://vidd.nu/2019/04/23/dyslexia-and-creativity/

Bild frÄn 3 juni 2019.