Om NP och läsförståelseproven i nya boken

I kapitel 3 i min nya bok ”Dyslexi i Skolan – Se hela bilden” som kom 2021 skriver jag om vad läsa är idag. Här i kapitet ”Läsa idag” beskriver jag skillnaden på läsning idag med tidigare. Jag beskriver jag exempel från svensk skola och synsätt som förekommer. Jag exemplifierar Skolverkets hållning, som idag får allvarliga konsekvenser för en stor del av landets elever. Detta i hur de rangordnar olika sätt att läsa och inte godkänner många dyslektikers primära sätt att läsa.

Jag beskriver följderna läsförståelseproven i NP för åk 3 och 6 på sidorna 60 – 66 i boken. Inte ett barn till ska behöva utsättas för detta och även dyslexiuppropet #inteettbarntill omnämns som startade 2019.

Håll till godo!

Recensioner av boken och mer information finner du här:

Dyslexi-i-skolan-se-hela-bilden_19201920
Foto på boken: ”Dyslexi i skolan – se hela bilden” av Susanna Cederquist. Utgiven 2021 av Sanoma utbildning.