Pressmeddelande #rättvisanp

Rättvisa nationella prov – elever med dyslexi måste få läsa med öronen under läsförståelseproven.

Publicerad: 13 September 2021 10:00

Fotograf/Källa: Katie Gerrard / Unsplash

Dyslexirörelsen i Sverige startar idag kampanjen ”Rättvisa nationella prov” för att det ska bli lika naturligt för elever med dyslexi att få använda sina hjälpmedel i alla delar av skolundervisningen, som det är för synnedsatta personer att få göra det. Genom kampanjen vill vi förändra synen på vad läsning är.

Följ kampanjen i sociala medier genom taggen #rättvisaNP eller på hemsidan https://rattvisanp.org/. På hemsidan finns citat av forskare, en lista med företag/organisationer som stödjer oss i frågan, en namninsamling för alla som vill stödja frågan och en möjlighet att vittna om sin upplevelse.

Alla sätt att läsa är bra – ögon, öron eller fingrar. För elever med dyslexi är läsning med öronen det främsta sättet att förstå text. Elever med dyslexi måste få använda sina hjälpmedel på nationella proven; att läsa proven med öronen testar läsförståelsen.  

I kampanjen deltar Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Läsrörelsen, Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB), Susanna Cederquist/En bild av dyslexi och Disability Rights Defenders Sweden och Svenska Dyslexistiftelsen.

På hemsidan hittar du namnen på forskare och andra intressenter som stödjer kampanjen, bland andra professor emeritus Mats Myrberg och Prinsparets stiftelse.

https://us02web.zoom.us/j/84523949956