Svenskt kapitel uppmärksammas i Grekland

I Grekland uppmärksammas boken jag haft äran att representera Sverige i. (Jag tillsammans med Siv Fischbein, som jag tillfrågade som partner har skrivit det svenska kapitlet.)


Kul att min grekiska kollega Panos, Konstantinidis Panayiotis, som jag arbetar tillsammans med kring dyslexi hos vuxna i Europa skriver om boken! Tack! Roligt! 🤗🇬🇷


#dyslexia #dyslexi #dyslexiieuropa #dyslexiivärlden #grekland #dyslexia_greece #dyslexiaingreece #greece @Dyslexia_Greece #dyslexia_Greece