Dyslexi och högskola/universitet 10 år: 2013-2023

När jag började plugga på högskola för mer än 20 år sedan fanns inte mycket kunskap kring vad jag behövde som dyslektiker. Det var mycket fix som krävdes från min sida för att allt skulle gå vägen. Rutiner kring tillgängliga studier på lärosätet var inte på plats, lärarna kunde inte speciellt mycket om vad dyslexi innebar för mig i min studiesituation etc. Det var tidvis tufft och det fanns så mycket jag upptäckte att jag ville ändra på, förbättra.

IMG_2570

I år är det 10 år sedan jag blev kontaktad av ett lärosäte för att arbeta med dyslexi hos dem, de behövde min hjälp sa de. Hjälpa studenter med dyslexi med studieteknik etc. Och det har jag förmånen att få ha gjort sedan dess. Jag har igenom detta under åren fått möta massor med studenter med dyslexi som studerar på högskolor och universitet runt om i Sverige.

Jag anlitas oftast av en samordnare eller annan personal på lärosätet som är ansvarig för studenter som har rätt till så kallat ”stöd” pga ex dyslexi. De sätter in mig som resurs, på skolans bekostnad, som det förstås bör vara.

(Jag har ju också utbildat lärare inom ex högskolepedagogik, personal och kursansvariga på fortbildningsdagar om vad dyslexi inom högskolestudier innebär etc. Jag hade även förmånen att vara talare i ämnet på högskolenätverket INCLUDE:s (www.include.nu) rikskonferens precis före pandemin. Här återstår också ofta ett stort jobb att göra på högskolorna och universiteten, då kompetensen och kunskapen behöver nå ut bredare – till fler. Jag har under åren rådgivit lärosäten kring strategier och policier som måste vara på plats för att tillgängliga och likvärdiga studier ska uppnås för studenter med dyslexi.)

Är så glad att jag idag kan ge studenter med dyslexi det som jag inte fick som student. Jag har utarbetat en metod som jag hela tiden har förfinat genom åren. I SVT/UR:s Jakten på Dyslexin berättar jag en del om hur jag arbetar med högskolestudenter på ett av lärosätena. Här har jag också skrivit en del om högskola och dyslexi och exempelvis en vanlig missuppfattning. 

Sedan 2020 har jag också möjligheten att i större utsträckning också arbeta med studenter utanför lärosäten i Stockholm, och möta studenter oavsett lärosäte och placering i Sverige.

Arbetet med studenter med dyslexi är så kul och jag hoppas kunna fortsätta arbeta med detta decennier framöver också! Tack alla er jag hittills fått möta i detta jobb!

#dyslexi #dyslexia #dyslexipåhögskola10år #dyslexiochhögskola #dyslexiochuniversitet  #studerameddyslexi #pluggameddyslexi #studieteknik #sehelabilden #tillgängligutbildning #likvärdigutbildning #samordnare

  IMG_2572