Stort – I DN: Intervju, dyslexistyrkor och vuxenperspektiv

Den 6 februari kunde du läsa om dyslexistyrkor i Dagens Nyheter. Det är stort. Det är första gången dessa beskrivs i denna tidning, och inte på vilken dag som helst – en söndag. Både tryckt och digitalt skrevs det om våra olikheter ur ett vuxenperspektiv, i arbetsrollen.

Under hösten 2022 blev jag uppringd av journalisten från DN som berättade att de skulle skriva om dyslexi ur ett vuxenperspektiv. – Det är du som är på detta område, alla vägar leder till ditt arbete, som hon beskrev det. Du har arbetat länge med just vuxenperspektivet, vuxna med dyslexi, och det är just det vi vill lyfta.

Roligt att höra, och framförallt att DN ville lyfta detta viktiga vuxenperspektiv på dyslexiområdet – det behöver vi göra mycket mera generellt. För vuxna dyslektiker finns på alla arbetsplatser, oavsett om vi känner till det eller ej. I ledningsgrupper, som anställda, som egenföretagare, som chefer etc.

 

Jag blev sedan intervjuad och vi pratade mycket om behoven på området, både för personer med dyslexi men framförallt vad arbetsplatserna och vårt samhälle behöver. Kunskapen, attityden och vetskapen om hela bilden av dyslexi är ofta torftig, obefintlig eller gammaldags.

Fortfarande kan tron finnas kvar att dyslexi bara är något att träna bort. Eller att det man skriver eller läser skulle motsvara det man som dyslektiker tänker, vid skrivproblematik är här glappet ofta enormt stort.

Att dyslexi utöver problematiken, vilken man som arbetsplats behöver ha full koll på för att inte riskera att tvinga någon arbeta ineffektivt, finns eftertraktade förmågor. Så kallande dyslexistyrkor som är kompetenser som vi på dagens arbetsmarknad törstar efter.

Jag har haft förmånen att i över 10 år hjälpt vuxna med dyslexi att bättre förstå sina kompetenser och att hitta sina sätt. De senaste åren har jag gått över till digitalt arbetssätt för att möjliggöra för fler att kunna delta, oavsett vart man bor. Och skapa nya och unika konstellationer och möten som annars nog aldrig ägt rum.

Mer information om programmen för vuxna finner du här under kurser.

Jag har också haft förmånen att hjälpa företag, myndigheter, organisationer och arbetsplatser i alla dess former att bättre förstå dyslexi. Både hur vi skapar tillgänglig kommunikation, text och hållbara internutbildningar, liksom kompetensutveckling om hela bilden av dyslexi och en hållbar arbetsmiljö. Hur vi inte har råd i en tid som vår att inte värdera olikheterna i våra sätt att tänka och fungera och vinsten i att förstå och använda dyslexistyrkorna. Paketerat i allt från kortare inspirationsföreläsningar till längre uppdrag.

Så att DN nu skriver om detta viktiga området är stort. Det är ett erkännande för den stora del av befolkningen som har dyslexi, och även i stort. Framförallt också ett flaggande för det nödvändiga uppvaknande som behövs hos arbetsgivare, HR-avdelningar, medarbetare och ledningsgrupper  – vilken vinst det är att lära sig mer i ämnet, inte minst ekonomiskt…

Allt i artikeln blev inte riktigt rätt och rättciterat, exempelvis inte titeln, men det är en start och en plattform för våra olika sätt att fungera och tänka. Tack DN för att ni lyfter dyslexi, vuxna och dyslexistyrkorna!

Delar av artikeln finner du här i länken och i bilderna:

IMG_4070

IMG_4059

IMG_4060

IMG_4062

IMG_4061

IMG_4063

IMG_4064

 

IMG_4065

IMG_4066

IMG_4067

IMG_4068