Föreläsning och panelsamtal i Singapore

Idag kommer det att pratas dyslexi i Singapore. Ett samtal om dyslexi i olika delar av världen. Föreläsning och panelsamtal också utifrån boken vi alla har skrivit kapitel i. Välkommen!
– Jag lyfte exempelvis situationen kring dyslexi och läsförståelse i de nationella proven (#inteettbarntill), olikvärdigheten gällande diagnostisering kopplat till olika delar av Sverige och behovet av mer information om dyslexi i lärarutbildningen. Även hur klimatet på arbetsplatser kan upplevas utifrån dyslexi i en arbetsroll och vikten av att bedriva svensk forskning utifrån hela bilden av dyslexi inkluderat dyslexistyrkor. Och mycket mer.
Det blev efter våra presentationer ett samtal och frågestund.
370099942_18234170998243090_2971973052803345579_n IMG_4392 385006350_18234171007243090_1511750402212350209_n 385036434_18233919769243090_8982906469394773611_n 385054050_18234170980243090_2837817631637164118_n 385074091_18234170989243090_3495296357679148997_n 385781272_18234171016243090_1693098127593134022_n