Böckernas rike, läsandets centrum

Böckernas rike, läsandets centrum

– Så kan man beskriva #bibliotek

Läsandet i en tid som vår
Vad innebär att läsa idag? Är det samma sak som för 150 år sedan?

Nyligen föreläsare jag för ett stort gäng bibliotekarier. Del 1 i läsfrämjandelyftet, i en kurs i 4 delar som jag fått förtroendet att ta fram.

Jag har under många år pratat, diskuterat och föreläst om just läsande. Även många gånger på bibliotek runt om i landet.

Och att nu riktigt fördjupa sig för en specifik målgrupp i ett sådant aktuellt ämne, berikar. Tack igen för detta roliga och spännande arbete!

Jag lyfte även ämnet ”Drömtexten”. Hur kan en bok se ut idag? Hur kan den tryckta boken bli mer aktuell och anpassad till en tid som vår och dess möjligheter? Till
en bredare målgrupp?
Hur kan böcker och information välkomna fler? Dess budskap nå fler?
Detta föreläste jag också om. Om boken idag.

Liksom om vad egentligen en ”primär öronläsare” är? Och om vad målgruppen behöver veta och förstå om dyslexi förstås.

Bibliotek – böckernas rike, läsandets centrum?! Tack för er uppmärksamhet! På återseende och återhörande!
Jag ser mycket fram emot nästa tillfälle.

Hur läser du? Och hur ser din drömtext ut?

Foto: Elisabeth Ohlson

hashtag#bibliotek hashtag#läsfrämjande hashtag#läsfrämjandelyftet hashtag#bibliotikarier hashtag#dyslexi hashtag#heladyslexi hashtag#sehelabilden hashtag#dyslexistyrkor hashtag#läsaidag hashtag#läsa hashtag#tillgängligtext hashtag#läsandeientidsomvår hashtag#läsandetientidsomvår hashtag#läsaientidsomvår hashtag#nåfler hashtag#läromedel hashtag#tillgängligaböcker hashtag#öronläsa hashtag#textnormen hashtag#öronläsare hashtag#drömbok hashtag#drömtext hashtag#drömtexten hashtag#drömtexter hashtag#drömboken hashtag#text hashtag#bok hashtag#böcker hashtag#läsandetsrike hashtag#böckernascentrum
hashtag#läsandetscentrum hashtag#böckernasrike hashtag#föreläsare hashtag#talare Biblioteksutveckling Östergötland Linda Sävhammar #blogginlägg

Susannacederquist2