– Låt oss!

Vikten av att kompetenseffektivisera mera är påtaglig. Sedan många år handlar mitt arbete om att visa på hur vi gör just detta, både inom näringsliv och skola. Vikten av att vi förstår och också accepterar våra olikheter, olika sätt att tänka och fungera. Inte bara hur vi pratar om det, utan om hur vi faktiskt behöver göra i praktiken. Hur vi skapar likvärdiga och hållbara arbetsmiljöer, hur vi skapar likvärdig och hållbara utbildningar. Om vad som behövs, hur vi måste göra och tänka.

Jag blir därför många gånger glad av det som förs fram i detta program:

Avsnitt 4; ”Varför har vi olika personligheter?” ur serien ”Din personlighet” (SVT)

Men jag saknar förstås något: Beskrivningen av dyslexi och det dyslektiska tänkandet.

Det finns beröringspunkter och skillnader utifrån det som beskrivs i programmet. Kontrasterna blir tydliga. Delar av det som beskrivs utifrån ett autismperspektiv i programmet speglar till viss del det dyslektiska tänkandet, fast helt tvärt om.

Framöver hoppas jag vi också får se dyslexi och det dyslektiska sättet att tänka och fungera presenterat i program som dessa. – SVT och Anders Hansen – Låt oss också #dyslexibilda på bästa sändningstid!

https://www.svtplay.se/video/jNnBxgA/din-personlighet/4-varfor-vi-har-olika-personligheter#dyslexi #dyslexia #dysleksi #förstådyslexi #dyslektiskttänkande #sehelabilden #dyslexistyrkor #svt #dinpersonlighet #andershanson #kompetenseffektivisera #vinstenivåraolikasätt #mångfald @enbildavdyslexi #enbildavdyslexi

Skarmavbild 2024 03 27 Kl. 07.53.30