Om dyslexi

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 20.25.02

Problematiken är inte kärnan. Dyslexin (problematik inom läs- och skrivområden) är ett resultat/en följd av ett annat sätt att fungera. Detta får i sin tur naturliga konsekvenser – negativa men också positiva. /Susanna 2015

Läs mer