Filmer från konferensen; Dyslexia och Innovation 2014

Dyslexistyrkor!

Ett kort sammandrag från kongressen om dyslexi och innovation i San Francisco i Mars 2014. Arrangör: Dyslexic Advantage, Brock and Fernette Eide, USA.