I hjärnan­ av Agnes Wahlberg Utanför boxen sker dagdrömmandet där uppfinningsrikedomen slår  till. Boxen omvandlas till olika slags klumpformer, redo att formas om, och skepnader som representerar tänkande och uppfinningsrikedom. Dessa varvas och går in och ut från varandra i takt med ljudvågar  från en hjärna som bearbetar dessa tänkande processer.  Efter ett tag är formerna och skepnaderna en slutpunkt.  Tankeprocessen är klar, sår ett frö, och idén kan växa och ta över.  In the mind ­ By Agnes Wahlberg The daydreaming takes place outside the box, which leads to striking innovation. The box transforms into different kinds of shapes and into formationsthat refers to problem solving and thinking. You can hear the sound of the brain processing the thinking and reshaping the thoughts, while the transformation takes place.  After a while, the transformations come to an end. That means the thinking process is over. A seed is planted and an idea can grow and take over. Samarbete: Forsbergs Skola, Susanna Cederquist/En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning Dyslexi och kreativitet 3 juni 2019 Clarion Hotel Sign Stockholm Sweden Mer info http://vidd.nu/aktuellt/

Läs mer

Thinking av Amanda Birath ”Visste du att en av tre amerikanska entreprenörer har dyslexi? Inspirerat av dyslektikern Thomas Edison och hans uppfinning glödlampan, visualiserar den här filmen hur en idé leder vägen för många fler. Kanske bättre strategiskt och kreativt tänkande är en fördel i affärsvärlden?” Thinking By Amanda Birath ”Did you know that one…

Läs mer

Boken ”Dyslexi + styrkor= sant innehåller Blipsay Lyssningskoder, så du väljer om du läser med ögon eller öron! Blipsay är en ny teknik som tillgängliggör tryckt text auditivt, blippa lyssningskoden bredvid texten och lyssna på den uppläst av en professionell inläsare. Se mer på Blipsay.se  

Läs mer

Föreläsning 21/11-17 Se Susanna Cederquists föreläsning. – livesänd från biblioteket på Slottet. Symposium ”Olikheter lika med styrkor”, Dyslexialand Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelse Längd: 22 min lång Start 16 min in i sändningen med avslut 38 min in i filmen. (Då är filmen rättvänd). Direkt efter Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias tal. Se filmen här!…

Läs mer

Tillgänglig text på riktigt Nu är äntligen min uppfinning Blipsay Lyssningskoder klart att använda för allmänheten och alla textproducenter! Gör din text tillgänglig för fler, nå fler med ditt budskap! Läs med ögon eller öron – välj ditt sätt! Mer info finner du på Blipsay.se Väl mött! /Susanna

Läs mer

Kommunicera utan ord, hur? Ett sätt är att använda QR-koder.   Man kan genom att använda QR-koder hitta sidor och information på nätet, utan att behöva skriva in någon webbadress. En kommunikation utan bokstäver, skulle man kunna säga. Du ”blippar” koden likt en streckkod med exempelvis din smartphone, så kommer du till rätt webbsida. Snabbt…

Läs mer