Paris – Beatrice Sauvageot

2013 hade jag förmånen att besöka Beatrice Sauvageot och hennes spännande dyslexi-verksamhet i Frankrike, Paris. Beatrice har ett helhetligt synsätt på dyslexi som hon använder sig av i sin verksamhet.

Mer information finner du exempelvis här och i länken https://www.puissancedys.org