Dyslexi och musikalitet

I artikeln ”Dyslexi och musikalitet” refererar Barbro B Johansson, professor i neurologi, till Susanna Cederquists uppsats inom samma ämne.

Publicerad i tidningen Elevhälsa, nr 4/2009–2010

Läs hela Barbros artikel här

Se artikelns referenser här