Film av ILT Inläsningstjänst

Susanna Cederquist pratar utbildning och dyslexi.

Till dig som använder Inlästa läromedel kommer några tips från Susanna Cederquist från En bild av dyslexi på hur du kan tänka kring tillgänglig text och tillgänglig utbildning.