”Vi dyslektiker har mer än problem gemensamt”

Intervju med Susanna Cederquist 2012, i tidningen ”Läs och skriv”.
”Vi dyslektiker har mer än problem gemensamt” Publicerad i tidningen Läs & Skriv 2/2012