Film: Dyslexistyrkor

Film: Läs mig

”LÄS MIG”

av Josefine Simonsen

Jag fick temat ”finding the odd one out” vilket menas med att man ser avvikelser i bilder och även i text. Många dyslektiker är duktiga på att tolka helheten i saker och det fick mig att tänka på färglära och rörelse. Jag ville skapa något som är svårt att tolka och titta på, något som gör att hjärnan och ögonen måste fokusera extra mycket för att kunna ta in all information i filmen.

”LÄS MIG

by Josefine Simonsen

I got the theme ”finding the odd one out” which is meant by seeing deviations in pictures and also in text. Many dyslexics are good at interpreting the wholeness in things and it made me think of color theory and movement. I wanted to create something that is difficult to interpret and look at, something that makes the brain and eyes have to focus much more to be able to take in all the information in the film.

Samarbete:

Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning

Dyslexi och kreativitet

3 juni 2019

Clarion Hotel Sign

Stockholm Sweden

Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/