Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 23.48.06

”LÄS MIG” av Josefine Simonsen Jag fick temat ”finding the odd one out” vilket menas med att man ser avvikelser i bilder och även i text. Många dyslektiker är duktiga på att tolka helheten i saker och det fick mig att tänka på färglära och rörelse. Jag ville skapa något som är svårt att tolka…

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 23.45.52

3D & Dyslexi av Nathalie Torpenberg Dyslektiker beskrivs ha ett starkt bildtänkande, vilket kan betyda att dyslektiker enklare kan återskapa tredimensionella former och symboler. Till skillnad från icke­ dyslektiker som oftare tänker tvådimensionellt. Detta betyder att dyslektiker har en bättre förmåga att tänka tredimensionellt, att ta isär och sätta ihop tredimensionella former. 3D & Dyslexia…

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 23.33.45

Cubehouse Av Victor Furustubbe Hur tänker man utanför boxen? Hur ser man helheten? Jag kokade ner det till ordet Uppfattning. Cubehouse By Victor Furustubbe How do you think outside the box? How do you see the bigger picture? Perception is the word I managed to boil it down to. Samarbete: Forsbergs Skola, En Bild av…

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 23.27.07

”Cycling with dyslexia” Av Fredrik Ottosson Med min film vill jag visa på dyslexi inte behöver vara kopplad till något annat än läs och skrivsvårigheter. Att dyslexi inte handlar om intelligens, lathet, förmågan att fokusera eller annat som som många dyslektiker fått höra inte minst under sin skoltid. Jag vill också belysa att dyslexi inte…

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 23.24.45

Ögat av Alina Lindgårdh Öppna ögonen och se att det finns flera olika sätt att se. The eye By Alina Lindgårdh Open your eyes to see there are more ways of seeing. Samarbete: Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning Dyslexi och kreativitet 3 juni 2019 Clarion Hotel…

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 23.00.14

ixelsyd av Viktor Sjölund Dyslektiker kan se det ingen annan kan se. ixelsyd By Viktor Sjölund People with dyslexia can see things nobody else can. Samarbete: Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi/Susanna Cederquist och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning Dyslexi och kreativitet 3 juni 2019 Clarion Hotel Sign Stockholm Sweden Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 22.52.51

The Rubik`s cube av Marie Sandahl Jag har fått jobba med en av dyslektikers många styrkor som handlar om egenskapen att se och koppla samman likheter i avancerade system. Det här har jag sedan gestaltat i form av en Rubiks kub som är tänkt att representera dyslektikers förmåga att lösa komplexa visuella mönster. The Rubik`s…

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 22.39.30

Expansion av Kevin Tissari Filmen börjar med att kuber byggs upp och skapar snabbt en miljö som expanderar hastigt där slutsteget är en raket som avfyras och landar på månen som då skapar en ny kubformning. Detta ska visa på att folk med dyslexia lättare kan se det stora hela, en större syn på att…

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 22.33.39

Vad var det där? av Fredrika Hultgren En video om att ha större förmåga att se mönster och kopplingar i  komplexa system än den genomsnittliga människan.  What was that? by Fredrika Hultgren A video about having the ability to see patterns and connections in  complex systems in a larger amount then the average man. Samarbete: Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning Dyslexi och kreativitet 3 juni 2019 Clarion Hotel Sign Stockholm Sweden Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/

Läs mer

Film: Dyslexistyrkor

Skärmavbild 2019 05 26 Kl. 22.26.31

I hjärnan­ av Agnes Wahlberg Utanför boxen sker dagdrömmandet där uppfinningsrikedomen slår  till. Boxen omvandlas till olika slags klumpformer, redo att formas om, och skepnader som representerar tänkande och uppfinningsrikedom. Dessa varvas och går in och ut från varandra i takt med ljudvågar  från en hjärna som bearbetar dessa tänkande processer.  Efter ett tag är formerna och skepnaderna en slutpunkt.  Tankeprocessen är klar, sår ett frö, och idén kan växa och ta över.  In the mind ­ By Agnes Wahlberg The daydreaming takes place outside the box, which leads to striking innovation. The box transforms into different kinds of shapes and into formationsthat refers to problem solving and thinking. You can hear the sound of the brain processing the thinking and reshaping the thoughts, while the transformation takes place.  After a while, the transformations come to an end. That means the thinking process is over. A seed is planted and an idea can grow and take over. Samarbete: Forsbergs Skola, Susanna Cederquist/En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning Dyslexi och kreativitet 3 juni 2019 Clarion Hotel Sign Stockholm Sweden Mer info http://vidd.nu/aktuellt/

Läs mer