Film: Dyslexistyrkor

Filmen: Expansion

Expansion

av Kevin Tissari

Filmen börjar med att kuber byggs upp och skapar snabbt en miljö som expanderar hastigt där slutsteget är en raket som avfyras och landar på månen som då skapar en ny kubformning. Detta ska visa på att folk med dyslexia lättare kan se det stora hela, en större syn på att leda mänskligheten framåt, genom att expandera sig till nya ställen och leda oss till en ljusare framtid.

Expansion

by Kevin Tissari

The movie starts out with cubes building up and quickly forming an enviroment that expandes where the end stage is of a rocket that fires up in the sky and lands on themoon which creates a new cube formation. This shows that people with dyslexia has it easier to see the bigger picture, a bigger vision to lead the humankind forward by expanding to new places and leading us to a brighter future.

Samarbete:

Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning

Dyslexi och kreativitet

3 juni 2019

Clarion Hotel Sign

Stockholm Sweden

Mer info på svenska:

More information in English: