Film: Dyslexistyrkor

Film: Cycling with dyslexia

”Cycling with dyslexia”

Av Fredrik Ottosson

Med min film vill jag visa på dyslexi inte behöver vara kopplad till något annat än läs och skrivsvårigheter. Att dyslexi inte handlar om intelligens, lathet, förmågan att fokusera eller annat som som många dyslektiker fått höra inte minst under sin skoltid. Jag vill också belysa att dyslexi inte alltid behöver vara ett hinder. En stor andel framgångsrika företagsledare och entreprenörer har dyslexi.

”Cycling with dyslexia”

By Fredrik Ottosson

With my film I want to show that dyslexia doesn’t have to be connected to anything else than difficulties regarding reading and writing. It sis not about being lazy, less intelligent having trouble focusing.

Samarbete:

Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi/Susanna Cederquist och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning

Dyslexi och kreativitet

3 juni 2019

Clarion Hotel Sign

Stockholm Sweden

Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/