Film: Dyslexistyrkor

Film: 3D & dyslexi

3D & Dyslexi

av Nathalie Torpenberg

Dyslektiker beskrivs ha ett starkt bildtänkande, vilket kan betyda att dyslektiker enklare kan återskapa tredimensionella former och symboler. Till skillnad från icke­ dyslektiker som oftare tänker tvådimensionellt. Detta betyder att dyslektiker har en bättre förmåga att tänka tredimensionellt, att ta isär och sätta ihop tredimensionella former.

3D & Dyslexia

by Nathalie Torpenberg

People with dyslexia is said to have a strong visual thinking, which might make it easier to recreate three dimensional shapes and symbols, while non­dyslectic people more often think in two dimensions. This means that people with dyslexia have a better ability to think in three dimensions, to take apart and put together three dimensional shapes.

Samarbete:

Forsbergs Skola, En Bild av Dyslexi/Susanna Cederquist och projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning

Dyslexi och kreativitet

3 juni 2019

Clarion Hotel Sign

Stockholm Sweden

Mer info: http://vidd.nu/aktuellt/