Tips!

Här kommer ett boktips: Vuxna Bokstäver av Ulrik Backerling

Jag har fått denna snygga bok skickad till mig från Ulrik.. Fin och målande beskrivning av en uppväxt under 70- och 80-talet med dyslexi. Om vilka konsekvenser lärares okunskap ger, självkänsla och bokstäver som inte är stilla och platta. Samt tydliga beskrivningar av ett bild – och 3Dtänkande. #dyslexistyrkor

Ännu finns den inte inläst och jag hoppas det hamnar Lyssningskoder i boken inför nästa tryck.

Boken finns idag att köpa på Amazon.

Som tryckt bok:
https://www.amazon.de/dp/9151907852?ref_=pe_3052080_397514860

Som e-bok:
https://www.amazon.de/dp/B07NLJWZL8

”Vuxna bokstäver” av Ulrik Backerling

Tack Ulrik för den generösa inblick du ger oss!

/Susanna