Nationella proven – på möte i Riksdagshuset

Tema #inteettbarntill:

Idag har jag haft möte med riksdagspolitikern Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna, om #nationellaproven. Jag inbjöds för att ge en bild av situationen kring dyslexi och det allvarliga läge som råder i svensk skola. Detta utifrån förutsättningarna inom läsförståelseproven.
Ju fler vi är som lyfter detta desto bättre! Stort tack för att du är med, Roger!

#inteettbarntill